>Klik hier voor inschrijven

Hier kunt u uw kind aanmelden voor kinderdagverblijf, buitenschoolse-, voorschoolse of tussenschoolse opvang of peuterspeelzaal.
Als het digitaal inschrijven niet lukt, kunt u contact met ons op te nemen via T 0251 - 245464

>Klik hier voor gegevens inzien of wijzigen

Als u al klant bij ons bent, kunt u hier uw persoonlijke gegevens inzien en zelf wijzgigen.
 

Wijzigen van de opvang
Wilt u de opvang voor uw kind wijzigen,
klik dan hier om het wijzigingsformulier te downloaden
U kunt het ingevuld naar ons mailen of opsturen. Voor het geheel of gedeeltelijk opzeggen van de opvang geldt een opzegtermijn van één maand. Wij laten de opzegging bij voorkeur ingaan per 1e of 16e van de maand.

Inschrijfgeld
Voor het inschrijven van uw kind bij Welschap Kinderopvang betaalt u inschrijfgeld.

Algemene voorwaarden
Voor dagopvang en buitenschoolse opvang hanteren wij algemene voorwaarden die tot stand zijn gekomen in overleg tussen de Maatschappelijk Ondernemersgroep, de Branchevereninging van ondernemers in de kinderopvang, de consumentenbond en oudervereniging BOINK.


Inlogproblemen
Heeft u problemen met inloggen, neemt u dan contact op ons op: T 0251 245464 of kinderopvang@welschap.nl