Tussenschoolse opvang op school

Wij organiseren tussenschoolse opvang (TSO) voor kinderen van 4 tot 13 jaar op diverse basisscholen:

De Ark
De Lunetten
De Sleutelbloem
Tweespan

Bethelschool
De Anjelier
De Vrijheit

TSO van Welschap staat voor
> duidelijke pedagogische uitgangspunten tijdens overblijven
> op iedere 13 kinderen is er één volwassene (waarvan 1 op 3 MBO gediplomeerd)
> duidelijke huisregels
> een heldere financiële afwikkeling

Voor vaste dagen per week kunt u een contract afsluiten. Voor incidentele TSO kunt u een 10-strippenkaart of 20-strippenkaart kopen.


Informatie & contact
De coördinator van de tussenschoolse opvang kunt u bellen of mailen.

T 06 13 55 81 44
E tso@welschap.nl


Kosten 
> klik hier voor de actuele tarieven TSO

De TSO komt (nog) niet in aanmerking komt voor een vergoeding via de belastingdienst.
Uitgangspunt bij onze prijsstelling is dat de TSO kostendekkend is.