Extra opvang

Opvang tijdens roostervrije dagen
Indien er voldoende vraag is naar opvang tijdens roostervrije dagen van het basisonderwijs, verzorgen wij graag de extra opvang.

Incidentele extra opvang
Het is mogelijk om - vanwege werk of privé-omstandigheden -  een keer extra opvang af te nemen, buiten uw vaste dagen. De aanvraag daarvoor doet u in overleg met de groepsleiding. Aan de hand van de samenstelling van de groep en het aantal kinderen die dag wordt bekeken of er een plek beschikbaar is.

Kosten
De kosten voor extra opvang worden apart in rekening gebracht. De factuur voor de extra opvang ontvangt u achteraf, en is gebaseerd op het dag- of uurtarief van de betreffende locatie. U betaalt in eerste instantie het volledige bedrag van de extra opvang zelf. De inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor deze extra afnamen, kent de belastingdienst toe nadat u deze heeft aangevraagd.

 

Ruilen van een opvangdag

Indien de samenstelling en bezetting van de groep het toelaten, kunt u een gelijksoortige dag ruilen. U kunt dit aanvragen bij de pedagogisch medewerkers van de opvanggroep/-locatie.
Bij de aanvraag geeft u aan om welke dagen de ruil gaat. De oorspronkelijke dag en gewenste dag moeten in een periode van 14 dagen liggen.

Op dagen met een hoge bezettingsgraad is ruilen helaas vaak niet mogelijk en/ of gebeurt het dat er soms op zeer korte termijn uitsluitsel gegeven kan worden. Dit komt doordat er dan pas ruimte ontstaat als gevolg van bijv. ziekte.