Buitenschoolse opvang de Piramide

BSO de Piramide is gevestigd in basisschool de Zevenhoeven en vangt 40 kinderen op van de Zevenhoeven en Otterkolken in de leeftijd vanaf 4 tot 8 jaar.

De BSO vindt plaats in twee groepruimtes, met verschillende speelhoeken waaronder een ruime werkverdieping die is ingericht als huis. Het buitenspelen gebeurt op het plein van de school en af en toe (onder toezicht uiteraard) in de nabije groene omgeving. Deze BSO wordt gedragen door een stabiel en betrokken team en kent een gezellige en veilige sfeer.

Nadat kinderen de 8-jarige leeftijd bereiken, worden ze opgevangen bij BSO Sportief&Zo!. Deze BSO is gericht op de behoeften van oudere kinderen en richt zich op alles wat met sport en spel te maken heeft. Daarnaast is er uiteraard ook een ‘gewoon’ programma.

Ouders met kinderen bij zowel de Piramide als BSO Sportief&Zo! kunnen indien gewenst gebruik maken van de pendeldienst om 17.15 uur vanaf Sportief&Zo! naar de Piramide.

Opvangtijden
voor kinderen van de Otterkolken:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14.30 - 18.30 uur

woensdag: 12.30 - 18.30 uur (op locatie van de Kameleon, Lauraplein 1)

Voor kinderen van de Zevenhoeven
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14.15 - 18.30 uur

woensdag: 12.00 - 18.30 uur (op locatie van de Kameleon, Lauraplein 1)


Contactgegevens
Maerelaan 248a, 1963 KG Heemskerk
T 0251 206369

GGD inspectierapport