Klachten

Wat te doen bij een klacht?
Als ouders/verzorgers een klacht hebben over de kinderopvang, kunnen zij daarover eerst de medewerker(s) op de betreffende locatie benaderen.
Komen ouders/verzorgers in overleg met de medewerker niet tot een oplossing, dan kunnen zij contact opnemen met de leidinggevende van de locatie en/of de directeur-bestuurder.
Ouders kunnen hun klacht ook schriftelijk kenbaar maken via het klachten- & verbeterformulier wat alle ouders ontvangen in het kennismakingspakket.

Is de klacht niet binnen Welschap op te lossen, dan kan de klant de klacht deponeren bij stichting Klachtencommissie Kinderopvang.


SKK
Welschap Kinderopvang is aangesloten bij de onafhankelijke landelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK).

Ouders/verzorgers ontvangen hierover een informatiefolder via het kennismakingspakket.
Op elke locatie ligt een brochure van SKK ter inzage.


Nieuw klachtrecht per 2014
De Branchevereniging Kinderopvang, ouderverenining BOINK en MO groep voor peuterspeelzalen zijn met het Ministerie in overleg over een nieuwe Wet Klachtrecht. Belangrijkste onderdelen zijn een versterking van de positie van ouders en invoering van een Geschilleninstantie die bindende uitspraken kan doen. Indien nodig zullen wij n.a.v. de nieuwe wet deze pagina aanpassen.