Klachten & suggesties

Wij doen ons best om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het voorkomen dat u op een moment minder tevreden bent. Of u heeft misschien suggesties om zaken te verbeteren. Ouders hebben diverse mogelijkheden om een suggestie of klacht bespreekbaar te maken. U kunt de pedagogisch medewerker(s) van de betreffende locatie benaderen. Komt u in overleg met de medewerker(s) niet tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de locatie.
Wij nemen elke klacht of suggestie serieus, want daarmee kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

Ouders kunnen hun suggestie of klacht ook schriftelijk kenbaar maken via het klachten- en verbeterformulier


SKK
Welschap Kinderopvang is aangesloten bij de onafhankelijke stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). Ouders kunnen hier te allen tijde een klacht deponeren. Op elke locatie ligt een brochure van SKK ter inzage.

Er is een nieuw wetsvoorstel in voorbereiding. Inzet is het klachtrecht voor kinderopvang op te nemen in de Wet Kinderopvang. Het streven voor de ingangsdatum is 1 juli 2015.