Bij onze kinderdagverblijven zijn voeding en vers fruit en luiers bij de prijs inbegrepen.

Bij onze voor en naschoolse opvang zijn eten en drinken en en uitstapjes bij de prijs inbegrepen.

Bij ons betaalt u niet voor 2 weken zomervakantie en de kerstsluiting.
 

Tarieven 2014
U wilt natuurlijk weten wat de kosten voor kinderopvang zijn. Wij hebben de tarieven voor u op een rij gezet.

   Kinderdagverblijven - KDV: Jaaropvang
   Kinderdagverblijven - KDV: vroege opvang (alleen mogelijk bij de Waterval)
   Naschoolse opvang - NSO: Jaaropvang, schoolwekenopvang en vakantieopvang
   Voorschoolse opvang - VSO
   Tussenschoolse opvang - TSO
   VSO - TSO - NSO voor basisscholen De Anjelier, Bethelschool en De Vrijheit

Wij stellen jaarlijks de tarieven vast in overleg met onze Centrale Oudercommissie. Ouders ontvangen bij ons 2 maanden voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar bericht over de tarieven voor dat jaar.
 

Voorwaarden
   Algemene voorwaarden dagopvang en buitenschoolse opvang
   Leveringsvoorwaarden tussenschoolse opvang


Opvangtoeslag
Als ouder/verzorger heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
De opvangtoeslag moet u aanvragen
binnen drie maanden ná de maand waarin de opvang van uw kind van start is gegaan.

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En hoeveel?   Bereken het hier

Bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag of het doorgeven van een wijziging, vraagt de Belastingdienst naar het registratienummer van de opvanglocatie bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U vindt de nummers in ons LRK overzicht.

Verandert er iets in uw situatie, gezin, inkomen? Vaak heeft dat gevolgen voor uw toeslag. Geef uw wijzigingen door aan de belastingdienst via Belastingdienst >Wijzigingen doorgeven.