Tarieven 2015

U wilt natuurlijk weten wat de kosten voor kinderopvang zijn. Wij hebben de tarieven voor u op een rij gezet.

Kinderdagverblijven
Naschoolse opvang NSO: schoolwekenopvang en vakantieopvang
Voorschoolse opvang - VSO
Tussenschoolse opvang - TSO

Wij stellen jaarlijks de tarieven vast voor het nieuwe kalenderjaar in overleg met de Centrale Oudercommissie.
Ouders ontvangen 2 maanden voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar bericht over de tarieven.

 

Voorwaarden
Algemene voorwaarden dagopvang en buitenschoolse opvang
Leveringsvoorwaarden tussenschoolse opvang


Opvangtoeslag
Als ouder/verzorger heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
De opvangtoeslag moet u aanvragen
binnen drie maanden ná de maand waarin de opvang van uw kind van start is gegaan.

Bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag of het doorgeven van een wijziging, vraagt de Belastingdienst naar het registratienummer van de opvanglocatie bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U vindt de nummers in ons LRK overzicht.

Verandert er iets in uw situatie, gezin, inkomen? Vaak heeft dat gevolgen voor uw toeslag. Geef uw wijzigingen door aan de belastingdienst via Belastingdienst >Toeslagen > Wijzigingen doorgeven

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En hoeveel?   Bereken het hier