(In het) Nieuws

BSO kinderen maken strand en duinen schoon

Wel 100 kinderen van diverse BSO locaties gingen - voorzien van vuilniszakken en handschoenen - aan de slag tijdens een schoonmaakactie op het strand en in de duinen rond de BSO de Schatkist in Wijk aan Zee.

Het was een van de activiteiten in de BSO themaweken 'De Wereld is van ons Allemaal’, over milieu en duurzaamheid. Sommige BSO's maakten vooraf een spandoek en BSO de Piramide bedacht zelfs een yel:
Wij zijn de vuilniszakkenbende, wij ruimen na u op, wat u heeft laten liggen, hou daar eens mee op.  (okt 2017)
> Filmpje 251 TV 

 De Gruffalo cadeau voor kinderen en ouders KDV

​Het thema van de Kinderboekenweek - 4 tot en met 15 oktober - is ‘Gruwelijk eng’ en daarom staat zes weken lang het boek De Gruffalo centraal bij de kinderdagverblijven. De pedagogisch medewerkers lezen de kinderen elk dag voor uit dit grappige en spannende prentenboek en verbinden hier ook spelletjes en andere activiteiten aan.
Welschap geeft het prentenboek ook cadeau aan alle kinderen en hun ouders. Het eerste exemplaar van De Gruffalo werd bij kinderdagverblijf de Vennen uitgereikt aan Sylvia Bremer en haar dochter Ella door Anke van der Bor, manager Kinderopvang. sept 2017
 

Feestelijke bekrachting samenwerking Welschap - Tweespan

Peuterspeelzaal de Karekiet, Welzijn, Brede School Heemskerk, BSO Ratatouille en Tweespan zorgen samen voor onderwijs, kinderopvang en activiteiten voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Die goede samenwerking gaan zij de komende jaren graag verder vormgeven en zij gaan daar ouders bij betrekken.
Bestuurders Bert de Kreij van OPO IJmond en Tilly Kersten van Welschap tekenden daarom donderdag 6 juli op feestelijke wijze hiervoor een intentieverklaring op de speelplaats van deze locatie. juni 2017
> Filmpje 251TV
 

 Gezinsdag Kinderdagverblijven

De kinderdagverblijven organiseerden een gezinsdag bij Kinderboerderij de Baak in Beverwijk. Kinderen en hun ouders konden van alles bekijken op de boerderij en meedoen aan diverse spelletjes. De kinderen lieten zich schminken als dieren; vlinders, tijgers en pauwen. Tussendoor aten ze een bakje fruit en mochten zij een beker water ‘melken’ uit een koe. De dagverblijven dragen bij aan een gezonde leefwijze voor jeugd en het JOGG certificaat dat zij vorig jaar ontvingen, is nu verlengd. De gezinsdag was ook de afsluiting van het thema kinderboerderij. Vorig jaar was de eerste gezinsdag in de duinen. Gezien de enthousiaste reacties van ouders en kinderen komt die er volgend jaar weer. mei 2017
 

Theater gebarentaal

Zaterdag 18 maart organiseerde Welschap Kinderopvang een theaterdag voor het hele gezin. Er waren drie voorstellingen waar groot en klein erg van genoten. Alle kinderen deden enthousiast met de gebaren mee die ze de vijf weken daarvoor in de kinderopvang hadden geleerd. De pedagogisch medewerkers hadden hiervoor een workshop gevolgd, zodat ze elke dag het ‘gebaar van de dag’ aan de kinderen konden leren.
De dagverblijven nemen de gebarentaal op in hun dagelijkse werkwijze. Gebaren stimuleren de taalontwikkeling en geven veel plezier! maart 2017
Wilt u meer weten? Kijk op ‘Kindergebaren met Lotte en Max’.
 

Welschap en Tabijn slaan brug tussen kinderopvang en onderwijs

Kinderen spelen en leren, binnen en buiten schooltijd. Tabijn en Welschap bundelen hun kwaliteit en deskundigheid om te komen tot een samenhangend aanbod voor opvang, opvoedingsondersteuning en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Om de samenwerking kracht bij te zetten hebben directeur-bestuurders Jonne Gaemers (Tabijn) en Tilly Kersten (Welschap) een intentieverklaring ondertekend. De feestelijke ondertekening vond plaats in basisschool Het Rinket in het bijzijn van kinderen, ouders en medewerkers van beidde organisaties. Nu volgt een onderzoeks- en uitwerkingstraject met het doel om in juni 2016 te besluiten over de samenwerkingsvorm per Tabijnvestiging. sept 2015
 

Expositie MooiZooi!

Bij de BSO is dit najaar het thema “Mooizooi”. Op alle locaties zijn activiteiten georganiseerd rond zwerfafval, recyclen en kosteloos materiaal. De gemeente Heemskerk sponsorde de activiteiten in het kader van duurzaamheid. Bij BSO de Piramide was wethouder Frowijn op bezoek. De kinderen kregen een workshop over de papierwesp: hoe maakt de wesp papierpulp…en kunnen wij dat ook? Na uitleg van gastdocent Hans gingen zij aan de slag! Snippers, water, staafmixer, vormpjes en spierbundels: papierpulp wordt nieuw papier. De resultaten van Mooizooi! zijn van 12 t/m 28 oktober te zien bij de tentoonstelling in het gemeentehuis, Maerten v Heemskerckplein 1, Heemskerk. sept 2015
 

Kabinet investeert in Kinderopvang

Goed nieuws voor alle ouders en kinderen in Nederland. Minister Asscher trekt 60 miljoen uit om kinderopvang voor alle peuters mogelijk te maken. Het geld is bedoeld voor de groep peuters (in totaal 37.500) die buiten de kinderopvangtoeslag en de VVE-subsidies vallen. Met het geld kunnen twee dagdelen per week worden gefinancierd. Het geld gaat naar de gemeenten die zelf mogen beslissen hoe ze de opvang voor deze groep peuters gaan organiseren: in kinderdagverblijven of op een peuterspeelzaal. Welschap Kinderopvang heeft beiden in huis. Het kabinet gaat vanaf komend jaar ook 290 miljoen extra uitgeven aan kinderopvangtoeslag; ouders besparen daarmee honderden euro’s per jaar. Met het extra geld verbetert de financiële bereikbaarheid van kinderopvang voor ouders.
 

Expositie BSO

De buitenschoolse opvang van Welschap organiseerde op 24 april de expositie ‘Foto’s in the Picture'. De expositie is de afsluiting van drie maanden activiteiten rond het thema fotografie. Bij alle opvanglocaties zijn de kinderen aan het werk geweest met allerlei fotografie-activiteiten. Ze hebben zelf veel foto’s gemaakt: binnen en buiten, van elkaar, van andere mensen, van voorwerpen, van straatbeelden. En de foto's op allerlei manieren verwerkt: als journalist, abstracte foto’s, portretten, gefotoshopt, in een stripverhaal, als kunstwerk. De buitenschoolse opvang van Welschap heeft twee keer per jaar een thema-activiteitenprogramma voor alle opvanglocaties.
Zie het Artikel in Dagblad Kennemerland