Veelgestelde vragen Peuteropvang

 Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom de harmonisatie van peuterspeelzalen naar peuteropvang per 1 januari 2018. Staat uw vraag hier niet bij? Vraag het dan aan onze Klantenservice Kinderopvang via telefoonnummer 0251 245464; of stuur een email naar
Wij doen ons uiterste best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

De overheid wil kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn brengen (harmoniseren). Zowel de financiering, de kwaliteitseisen als het toezicht worden op elkaar afgestemd en onder één wettelijk kader gebracht. Gemeenten, uitvoerende organisaties en lokale partners moeten de komende jaren samen invulling gaan geven aan de harmonisatie.

Volgens de overheid moeten per 1 januari 2018 alle peuterspeelzalen geharmoniseerd worden tot peuteropvang.

Peuteropvang is kortdurende, brede ontwikkelingsstimulering voor peuters van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen zo spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen en nieuwe ervaringen opdoen. Peuteropvang wordt ingevoerd om te zorgen voor een betere afstemming tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs.
2017 Vanaf 1 januari 2018
Eén pedagogisch medewerker op 16 kinderen met een stagiaire en/of vrijwilliger. Twee pedagogisch medewerkers op 16  kinderen, eventueel met ondersteuning van een stagiaire en/of een vrijwilliger.
Wisselende openingstijden. Alle peuteropvang groepen zijn 3,5 uur open van 8.30 uur tot 12.00 uur. (inclusief breng- en haaltijden).
Wisselend dagdelen op de ochtend en middag. Vaste dagdelen op de ochtenden namelijk: maandagochtend en donderdagochtend óf dinsdagochtend en vrijdagochtend.
VVE-kinderen komen extra op de woensdagochtend.
Alle locaties heten peuterspeelzaal (PSZ). Alle locaties heten Peuteropvang en vervolgens de naam bijvoorbeeld: Peuteropvang De Spetters. De LRK-nummers voor de locaties vindt u op de website.
Alle ouders krijgen subsidie van de gemeente voor de plaats van hun kind bij de peuterspeelzaal afhankelijk van hun inkomen. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, vragen deze aan bij de belastingdienst. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een tegemoetkoming krijgen van de gemeente voor de kosten van de peuteropvang. Zij betalen daarbij een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Bij de peuterspeelzaal wordt –afhankelijk van de locatie- gewerkt met diverse VVE-programma’s (Uk&Puk, Startblokken, Kaleidoscoop). Bij de peuteropvang wordt –afhankelijk van de locatie- gewerkt met diverse VVE-programma’s (Uk&Puk, Startblokken, Kaleidoscoop).
Vaste leidsters op de groepen bij de peuterspeelzaal. Vaste leidsters bij de peuteropvang op de groepen. Door de overgang op 1 januari naar andere openingstijden en dagdelen, kan er dan een wisseling van leidsters plaatsvinden op de groep.
 
Alle peuteropvang groepen zijn vanaf 1 januari 2018 vanaf 8.30-12.00 uur (inclusief breng- en haaltijden).
Peuteropvang is 2 dagdelen per week. Maandagochtend en donderdagochtend óf dinsdagochtend en vrijdagochtend.
Kinderen met een VVE-indicatie komen 1 ochtend extra in de week namelijk de woensdagochtend.

De peuteropvang volgt de officiële vakanties van de basisscholen zoals aangegeven door het ministerie van Onderwijs. Daarnaast zijn wij gesloten op officiële feestdagen (2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
U kunt uw kind inschrijven voor de peuteropvang als uw kind 12 maanden oud is. U ontvangt een bevestiging van inschrijving en voldoet de inschrijfkosten.
Kinderen uit Heemskerk mogen vanaf 2 jaar en 3 maanden starten met de peuteropvang, mits er plaats is.
Bij peuteropvang het Kleine Atelier en peuteropvang de Kangoeroe mogen kinderen starten vanaf 2 jaar, mits er plaats is.
Kinderen uit Beverwijk mogen met 2 jaar en 4 maanden starten met de peuteropvang, mits er plaats is.

U gaat een bedrag betalen dat afhankelijk is van uw inkomen. U krijgt ,afhankelijk van uw inkomen, een groot gedeelte hiervan terug via de kinderopvangtoeslag of de gemeente waarin u woonachtig bent. Dat betekent dat u netto per uur een stuk minder betaalt. Bij de peuteropvang worden twee groepen ouders onderscheiden
 1. Ouders die allebei werken óf een opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus volgen hebben recht op kinderopvangtoeslag. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen waardoor u een groot deel van de opvangkosten terug kunt krijgen.
 2. Ouders uit kostwinnersgezinnen (gezinnen waarvan één van beide ouders werkt) en niet-werkende ouders krijgen de peuteropvang voor een deel gesubsidieerd door de gemeente. Zij betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 3. Eénoudergezinnen hebben recht op kinderopvangtoeslag als de ouder werkt óf een opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus volgt. Zo niet, dan krijgt de ouder de peuteropvang voor een deel gesubsidieerd door de gemeente
De tarieven voor de peuteropvang en de ouderbijdragen zijn medio oktober 2017 vastgesteld. U vindt ze op de pagina Tarieven.
U kunt een proefberekening maken op de website van de belastingdienst om te bepalen óf u recht heeft op kinderopvangtoeslag en zo ja, voor hoeveel kinderopvangtoeslag u in aanmerking komt.
U kunt de proefberekening maken via de Rekenhulp toeslagen van de Belastingdienst.
1. Hoe moet ik betalen en hoe ontvang ik geld terug?
 • U meldt bij Welschap dat u recht heeft kinderopvangtoeslag. Als uw kind kan starten met de peuteropvang stelt Welschap uw overeenkomst op op basis van deze informatie.
 • U tekent de overeenkomst en vraagt de kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst.
 • U ontvangt van Welschap een factuur. U betaalt deze factuur via automatische incasso, rond de 5e van de betreffende maand
2. Waar vraag ik kinderopvangtoeslag aan en wat heb ik nodig
 • U vraagt de kinderopvangtoeslag aan via uw DigID op de website van de Belastingdienst.
 • U geeft het gemiddeld aantal uren per maand op: bij twee dagdelen per week is dit 23,3 uur.
 • U geeft het LRKPnummer van uw locatie op: deze vindt u op onze website onder LRK overzicht.
 • U geeft het bruto uurtarief op: Deze vindt u op uw overeenkomst of op onze website onder Tarieven.
 • Let op! De gemeente Heemskerk verstrekt in 2018 ook voor klanten met kinderopvangtoeslag een extra subsidie van € 0,50 per uur als extra tegemoetkoming. Klanten woonachtig in de gemeente Heemskerk geven een uurtarief op van € 7,62 in plaats van € 8,12.
3. Vanaf wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
U vraagt uw kinderopvangtoeslag minimaal 2 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van uw overeenkomst aan. Zo ontvangt u tijdig uw kinderopvangtoeslag. Vraag de toeslag niet later dan 3 maanden na de ingangsdatum aan om te voorkomen dat u kinderopvangtoeslag mis loopt.
 
4. Mijn kind maakt al gebruik van een kinderdagverblijf en ik ontvang al kinderopvangtoeslag.
    Kom ik voor de peuteropvang nog wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U ontvangt voor kinderen van 0-4 jaar kinderopvangtoeslag voor een maximum aantal uren van 140% van de minst werkende partner. Dat betekent dat wanneer de minst werkende partner bijvoorbeeld 24 uur werkt, er recht is op 33,6 uur kinderopvangtoeslag per week voor uw kind. Gaat uw kind per week twee dagen van 11 uur naar een kinderdagverblijf en twee dagdelen (7 uur) naar de peuteropvang, dan is dat dus geen probleem.
 • U levert een ingevuld formulier 'Ouderverklaring' met de benodigde informatie aan bij Welschap. U krijgt dit formulier tijdig thuisgestuurd of kunt deze hier downloaden.
 • U vraagt een inkomensverklaring aan bij de belastingdienst. Dit kan telefonisch of via uw DigID.
 • Als uw kind kan starten met de peuteropvang dan stelt Welschap een overeenkomst op gebaseerd op uw inkomen en dus op uw ouderbijdrage.
 • U ontvangt van Welschap een factuur met de subsidie daarin verrekend. U betaalt alleen uw ouderbijdrage zoals vermeld op deze factuur. De kosten voor de peuteropvang worden omstreeks de 5e van de maand geïncasseerd.
 • U ontvangt geen tegemoetkoming via de gemeente. Alles is verrekend op de factuur die u krijgt van Welschap.
Geeft u uw wijzigingen dan door aan de Belastingdienst >Toeslagen > Wijzigingen doorgeven.

U kunt ook zelf op de website van de belastingdienst een proefberekening maken om te zien of u (nog) recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Heeft u geen recht meer op kinderopvangtoeslag of juist geen recht meer op een tegemoetkoming van de gemeente? Geef de wijziging in uw inkomenssituatie dan door aan de medewerkers bij het Bureau Kinderopvang van Welschap en zij maken een nieuwe overeenkomst op aangepast aan uw nieuwe inkomenssituatie.

 • Welschap factureert de peuteropvang vooraf. Dus eind december ontvangt u een factuur voor de maand januari en zo verder. U kunt uw facturen inzien via het ouderportaal. U heeft hiervoor uw debiteurennummer nodig. Dit debiteurennummer staat onder andere op uw opvangovereenkomst.
 • De kosten voor de peuteropvang worden omstreeks de 5e van de maand geïncasseerd. Dus omstreeks 5 januari wordt de maand januari geïncasseerd.
 • De kosten van 40 schoolweken peuteropvang worden verspreid over 10 maanden (september – juni).
 • In juli en augustus wordt er niet gefactureerd.
Let op: Eind december 2017 wordt de laatste keer voor de peuterspeelzaal geïncasseerd. Omstreeks 5 januari 2018 wordt de eerste keer peuteropvang geïncasseerd van uw rekening. Zorgt u voor voldoende saldo op de betreffende rekening. Het bankrekeningnummer van de peuterspeelzaal en peuteropvang zijn verschillend.

Kinderen die een VVE-plaats hebben, komen bij de Peuteropvang 3 dagdelen per week. (Bij de peuterspeelzaal was dat 4 dagdelen.)

Het 3e dagdeel - de woensdagochtend - wordt gesubsidieerd door de gemeente. U betaalt als klant niets voor dit extra dagdeel. U zorgt er wel voor dat uw kind aanwezig is op dit extra dagdeel. Is uw kind te vaak afwezig? Dan kan Welschap, na overleg met u en de leidsters, besluiten om uw plaats af te staan aan een ander VVE-kind.