Kinderdagverblijf de Kangoeroe

Kinderdagverblijf de Kangoeroe-1Kinderdagverblijf de Kangoeroe-2Kinderdagverblijf de Kangoeroe-3Kinderdagverblijf de Kangoeroe-4Kinderdagverblijf de Kangoeroe-5Kinderdagverblijf de Kangoeroe-6Kinderdagverblijf de Kangoeroe-7Kinderdagverblijf de Kangoeroe-8Kinderdagverblijf de Kangoeroe-9

Kinderdagverblijf de Kangoeroe is onderdeel van kindercentrum de Kangoeroe. Wij bieden naast kinderopvang (KDV) ook peuteropvang (POV), tussenschoolse (TSO) en naschoolse opvang (NSO). En dat allemaal onder één dak.

De Kangoeroe is gevestigd in achterste deel van het gebouw van de Leonardusschool en heeft een eigen ingang op het schoolplein. Het dagverblijf heeft drie verticale groepen van 0-4jaar. Naast deze drie groepen is de peuteropvang drie ochtenden per week geopend. Wanneer uw kind twee jaar is kan het naast de dagopvang ook een ochtend(en) gebruik maken van de peuteropvang. Het dagverblijf en de peuteropvang werken samen.

Vanuit de centrale gang zijn de verschillende vormen van opvang met elkaar verbonden en is er een doorkijk deur met de school. Zo kunnen we makkelijk bij elkaar binnenlopen.

Het kindercentrum is ingericht met frisse kleuren en de beschutte buitenruimte zorgt dat kinderen veilig en fijn kunnen spelen. Wij gaan iedere dag naar buiten.

Wat wij belangrijk vinden is dat uw kind zich op het kinderdagverblijf thuis voelt en zich in haar/zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

We werken met het educatieve programma Uk & Puk waarin spelen centraal staat en aandacht is voor de (taal-) ontwikkeling van de kinderen. Dagelijks lezen wij voor en stimuleren de taalontwikkeling. De thema ‘s bieden voldoende uitdaging in spelen, bewegen, emotionele ontwikkeling en vooral plezier hebben. Wij proberen kinderen uit te dagen en hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Samen met leeftijdgenootjes ontwikkelen en leren van én met anderen.

Voor de oudste kinderen van het dagverblijf bieden in het begin van de middag 3+ activiteiten aan. Op vrijdag gaan de oudste kinderen wel eens een broodje eten bij de jongste kinderen van de naschools opvang.

Wanneer kinderen naar de basisschool de Leonardus gaan kunnen de pedagogisch medewerkers er voorzorgen dat uw kind vanuit het dagverblijf rustig kan wennen op school en de buitenschoolse opvang. Er is een warme overdracht met de leerkracht van de school.

Om ons kindcentrum binnen te komen krijgt u een persoonlijke code.

Wilt u een keer komen kijken? Bel gerust voor een afspraak voor een rondleiding!

Opvangtijden Kinderdagverblijf
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur

Locatiegegevens
Kerkweg 225a, 1964 KJ Heemskerk
Telefoon: 0251 209795
Assistent leidinggevende: Tiina van der Tas
Leidinggevende: Ellie van der Aar
LRK nummer: 148930177

GGD inspectierapport
U vindt het hier