Opzeggen of wijzigen opvang

Wilt u de opvang voor uw kind opzeggen of wijzigen, dan kunt u dit doen via onderstaande formulieren.
U kunt het via deze link downloaden en ingevuld naar ons e-mailen of opsturen.
Let op: Voor de naschoolse opvang zegt u de overeenkomst voor uw huidige pakket op (jaaropvang-, schoolweken- of vakantiewekenpakket). Mocht u van pakket willen veranderen, maakt u dan gebruik van het formulier aanvraag wijzigen van de opvang.

Formulier opzeggen van de opvang

Formulier aanvraag wijzigen van de opvang

Opzegtermijn 

Voor alle opvangvormen geldt een opzegtermijn van één maand. U kunt op elke dag van de maand de opvang (of een deel van de opvang) opzeggen.

Opzegtermijn opvang studiedag

Indien u toch geen gebruik wilt maken van de opvang tijdens een studiedag, dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren aan ons door te geven. Bij een afzegging korter dan 24 uur van te voren, wordt de dag toch in rekening gebracht.

Gegevens wijzigen en inzien

Via Inloggen voor ouders rechtsboven in dit scherm kun u:
-  uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen,
-  uw overeenkomsten, facturen en jaaropgaven bekijken.