Ouderinformatie Corona tot december 2020

Update aan ouders nieuwe maatregel per 19 oktober

Middels dit bericht informeren wij u over de nieuwe Corona-maatregel binnen onze kinderopvanglocaties. Deze maatregel is nodig om de besmettingsgraad zo laag mogelijk te houden en is per maandag 19 oktober van kracht.

Nieuwe maatregel per maandag 19 oktober: 

 • Ouders dragen een eigen mondkapje wanneer zij een kinderopvang locatie betreden.
 • ​Dit geldt tijdens breng/haal momenten en geplande afspraken binnen bij een kinderopvang locatie.
 • Dit geldt ook voor overige bezoekers (GGD inspecteurs, monteurs, bezorgers, coaches).

—————————————————————————————
Update aan ouders Coronamaatregelen d.d. 22 september

Zoals afgelopen vrijdag 18 september in de persconferentie bekend is gemaakt, geldt nu dat kinderen tot en met 12 jaar met milde verkoudheidsklachten gewoon naar de opvang mogen komen. Deze versoepeling was al van kracht voor kinderen tot 6 jaar en geldt nu dus voor alle kinderen die bij Welschap opvang afnemen. Wij blijven de beslisboom hanteren om de afweging te kunnen maken of een kind inderdaad naar de opvang kan komen. Wanneer andere Corona-gerelateerde gezondheidsklachten en/of omstandigheden/maatregelen maken dat dit toch niet mogelijk is, dan vragen wij u om dit z.s.m. aan ons door te geven en uw kind thuis te houden.

Beslissen bij neusverkouden kind 0 t/m 12 jaar toelaten op opvang/school

—————————————————————————————
Update ouders Coronamaatregelen d.d. 8 september

Graag informeren wij u verder betreft de gewijzigde quarantaine maatregelen. 

Versoepelingen Quarantaine

 • Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met risicokleur oranje of rood, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine.
 • De quarantaineregels gelden niet voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Zij mogen naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang komen. Ouders mogen in deze periode de kinderen niet zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
 • Indien uw kind contact heeft gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft, of als een volwassene binnen het huishouden van het kind klachten heeft die duiden op Corona zoals benauwdheid en koorts, dan blijft het kind thuis.
 • Het is noodzakelijk dat de betreffende persoon met klachten, zich laat testen op Corona. Alle huisgenoten blijven thuis tot de uitslagen bekend zijn. Blijkt dat niemand corona heeft, dan mag uw kind weer naar de opvang. Blijkt uit de testen dat er iemand in uw huishouden wel Corona heeft, dan gaat het hele huishouden 10 dagen in quarantaine en kan uw kind in die periode dus niet naar de opvang.

———————————————————————————

Update ouders Coronamaatregelen d.d. 13 augustus

Graag informeren wij u aan de start van het nieuwe schooljaar over de huidige coronamaatregelen. Een aantal maatregelen zijn versoepeld en een aantal maatregelen zullen voorlopig blijven én er zijn een aantal nieuwe maatregelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is, bij deze alle maatregelen op een rijtje:

Blijvende maatregelen

 • Tussen volwassenen: altijd 1,5m afstand.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi direct weg na gebruik.
 • Geen handen schudden.
 • Kinderen blijven thuis bij keelpijn, lichte hoest en/of verhoging.
 • Kinderen blijven ook thuis als een gezinslid koorts of benauwdheidsklachten heeft.
 • Desinfecteer de handen bij binnenkomst van de locatie, indien hier mogelijkheid toe is.
 • Maximaal 1 volwassene brengt de kinderen naar de opvang en haalt ze ook weer op.
 • Verjaardagen van de kinderen vieren we zonder de ouders erbij.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel op.

Er zijn per locatie huisregels opgesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot in en uitgang. Ze hangen op een zichtbare plek voor medewerkers en ouders. 

BSO en POV richtlijnen veilig werken

 • Bij het brengen en halen van de kinderen blijft u buiten.
 • De overdracht vindt in de meeste gevallen buiten het hek of in de deuropening plaats. Hierbij zorgt de pedagogisch medewerker voor gepaste afstand, én voor een zorgvuldige overdracht. 

KDV richtlijnen veilig werken

Zorg voor een kort overdracht moment. 

Versoepelingen

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of de gastouderopvang, als zij geen koorts hebben. Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen koorts hebben.  

Dit geldt niet als:

 • Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het coronavirus heeft.
 • Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid. 

Voorverpakte traktaties zijn weer toegestaan per 17 augustus 2020.

Intake- en oudergesprekken zijn weer mogelijk wanneer daarvoor een aparte ruimte (dus niet in de groepsruimte) beschikbaar is. Daarnaast op afspraak en met inachtneming van de maatregelen. 

Quarantaine

 • Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met risicokleur oranje of rood, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Zij mogen naar de naschoolse opvang komen. Ouders mogen in deze periode de kinderen niet zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
 • Indien uw kind contact heeft gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft, of als een volwassene binnen het huishouden van het kind klachten heeft die duiden op corona, dan blijft het kind thuis.
 • Het is noodzakelijk dat de betreffende persoon met klachten, zich laat testen op corona. Alle huisgenoten blijven thuis tot de uitslagen bekend zijn. Blijkt dat niemand corona heeft, dan mag uw kind weer naar de opvang. Blijkt uit de testen dat er iemand in uw huishouden wel corona heeft, dan gaat het hele huishouden 14 dagen in quarantaine en kan uw kind in die periode dus niet naar de opvang. 

—————————————————————————————
Update ouders compensatie eigen bijdrage kinderopvang d.d. 11 juni 

Op 4 mei hebben wij u een brief gestuurd over de compensatie eigen bijdrage kinderopvang in de Corona periode. In deze brief willen wij u verder informeren over de uitbetaling van de eigen bijdrage.
 
Vanwege het coronavirus is de kinderopvang in Nederland in de periode 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (voor een deel) gesloten geweest. De overheid heeft gevraagd of ouders in deze periode de rekening van de kinderopvang toch betalen. Ook als u geen gebruik kon maken van de kinderopvang.
 
Heeft u dit gedaan? En krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een bedrag terug. Dit heet de ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’. 

Van wie krijgt u de vergoeding? 

Dit hangt af van het uurtarief dat u betaalt. 

Van de overheid

De overheid vergoedt het deel van uw rekening tot en met het door de belastingdienst vastgestelde maximumuurtarief. Naar verwachting wordt dit bedrag rond 8 juli betaald.  Voor meer informatie kunt u terecht op de website: https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang 

Van Welschap Kinderopvang

Voor de opvang waarbij u meer dan het maximumuurtarief betaalt, zoals de peuteropvang en enkele BSO opvangpakketten, krijgt u het gedeelte boven het maximumuurtarief terug van Welschap Kinderopvang. Dit bedrag maken wij rond half juni over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Dit geldt alleen voor de ouders die aan ons de factuur voldaan hebben*. 

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en geen gemeentelijke bijdrage ontvangen

Als u geen kinderopvangtoeslag, subsidie of een tegemoetkoming van de gemeente krijgt, is het nog onduidelijk of u wel of geen vergoeding kunt krijgen. Zodra hierover meer bekend is, leest u dit de website van de overheid: https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via E:
* Voor ouders die de factuur niet aan ons voldaan hebben wordt dit bedrag in mindering gebracht op de openstaande rekening.
 
In de volgende tabel kunt u opzoeken welk bedrag u van wie terugkrijgt:
 

Opvangsoort Overheid
uitbetaling rond 8 juli
Welschap Kinderopvang uitbetaling rond half juni
 
Kinderdagverblijf
 
 
 
* Halve dagopvang of 1x per 14 dagen
Uitbetaling eigen bijdrage periode 16 maart tot en met 7 juni Geen uitbetaling
Uurtarief is onder het maximum uurtarief
 
* Uitbetaling verschil uurtarief met maximum uurtarief tot en met 7 juni
 
Peuteropvang Kinderopvangtoeslag Uitbetaling eigen bijdrage periode 16 maart tot en met  7 juni Uitbetaling € 0,18 per uur tot 11 mei
(vanaf 11 mei is de Peuteropvang weer geheel opengesteld)
 
BSO pakketten boven maximum uurtarief
* Jaaropvang 51 weken zonder continu rooster
* Schoolwekenpakket
* Vakantiewekenpakket
* Pluspakket zonder continu rooster
Uitbetaling eigen bijdrage periode 16 maart tot en met 7 juni Uitbetaling verschil uurtarief met maximum uurtarief tot en met 7 juni
 
BSO pakket onder maximum uurtarief
* Jaaropvang 51 weken met continu rooster
* Pluspakket met continu rooster
Uitbetaling eigen bijdrage periode 16 maart tot en met 7 juni Geen uitbetaling
Uurtarief is onder het maximum uurtarief
Peuteropvang
Ouderbijdrage
Geen uitbetaling via de overheid Uitbetaling Peuteropvang Ouderbijdrage in de periode 16 maart tot 11 mei
(vanaf 11 mei is de Peuteropvang weer opengesteld)

—————————————————————————————
Corona maatregelen d.d. 8 juni

Graag informeren wij u over de Corona maatregelen bij volledige openstelling van de kinderopvang per 8 juni.

Algemene richtlijnen blijven van kracht

De leidinggevenden kinderopvang hebben onderstaande afspraken gemaakt betreft richtlijnen en werkwijze om verspreiding van het virus te beperken. Een belangrijke taak voor alle medewerkers, ouders en kinderen om deze afspraken onder de aandacht te blijven brengen bij elkaar. Op deze manier kunnen we samen de afspraken zo goed mogelijk naleven.

 • Probeer de 1,5 meter afstand tussen volwassenen zoveel mogelijk in acht te nemen.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Kinderen met klachten en kinderen van gezinsleden met verhoging of verkoudheidsklachten moeten thuis blijven. Kinderen moeten verplicht worden opgehaald als klachten zich gaande dag zo ontwikkelen.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst van de locatie indien hier mogelijkheid toe is.
 • Er zijn aparte huisregels per ruimte welke op de locatie zichtbaar zijn voor medewerkers, ouders en kinderen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over; halen & brengen en de in- en uitgang van het pand. 

BSO en POV richtlijnen veilig werken

 • Bij het brengen en halen van de kinderen blijven de ouders buiten.
 • De overdracht vindt dus ook buiten het hek of in de deuropening plaats.
 • Hierbij zorgt de PM-er voor gepaste afstand én voor een zorgvuldige overdracht. Het is belangrijk dat iedereen elkaar, ouders, en kinderen hieraan blijft herinneren. 

KDV richtlijnen veilig werken

Omdat ouders bij het kinderdagverblijf wel binnen hun kinderen brengen en ophalen, is hygiëne extra belangrijk. Zorg voor een kort overdracht moment.

—————————————————————————————
Update ouders Buitenschoolse opvang; opvang in juni - d.d. 26 mei 2020

Graag informeren wij u verder over de volgende onderwerpen middels deze brief.

Aanvragen opvang week 23 (2 t/m 5 juni 2020)

Vanaf vandaag kunt u uw opvangdagen voor week 23 aanvragen via het ouderportaal.

 • Dit geldt alleen voor de volgende dagen: 2 t/m 5 juni 2020.
 • Noodopvang moet altijd in de groep Corona aangevraagd worden en geldt vanaf deze week alleen voor kinderen waarvan beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep.
 • Dit weekend vindt er gepland onderhoud plaats waardoor het ouderportaal tijdelijk niet beschikbaar is. Dit geldt zowel voor het ouderportaal via de website als de OuderApp.
 • De werkzaamheden starten op vrijdag 29 mei vanaf 19.00 uur en duren uiterlijk tot en met zondag 31 mei 19.00 uur. Gedurende de werkzaamheden kunnen er geen aanvragen ingediend worden. 

Opvang per 8 juni 2020

 • De Buitenschoolse opvang (BSO) gaat net als de Kinderdagverblijven en Peuteropvang vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht.
 • Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen.
 • Ouders hoeven vanaf nu geen dagen meer aan te vragen via het ouderportaal. De reguliere contracturen en dagen staan weer automatisch in de planning.
 • De noodopvang bij Welschap zal stoppen, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen.
 • We zullen weer starten met gefaseerd in laten stromen van nieuwe kinderen waar mogelijk. 

Ruildagen

De opvangdagen waarvan u tijdens de Corona periode (16 maart tot 8 juni) geen gebruik hebt kunnen maken, komen te vervallen. Deze dag(en) kunnen niet als ruil-dag worden ingezet.

—————————————————————————————
Kinderdagverblijven en Peuteropvang in juni - d.d. 26 mei 2020

Gepland onderhoud ouderportaal

Dit weekend vindt er gepland onderhoud plaats waardoor het ouderportaal tijdelijk niet beschikbaar is. Dit geldt zowel voor het ouderportaal via de website als de OuderApp. De werkzaamheden starten op vrijdag 29 mei vanaf 19.00 uur en duren uiterlijk tot en met zondag 31 mei 19.00 uur. 

Opvang per 8 juni 2020

De Buitenschoolse opvang (BSO) gaat net als de Kinderdagverblijven en Peuteropvang vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht.

 • Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen.
 • De noodopvang bij Welschap zal stoppen, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen.
 • We zullen weer starten met gefaseerd in laten stromen van nieuwe kinderen waar mogelijk. 

Ruildagen

De opvangdagen waarvan u tijdens de Corona periode (16 maart tot 8 juni) geen gebruik hebt kunnen maken, komen te vervallen. Deze dag(en) kunnen niet als ruil-dag worden ingezet.
 

—————————————————————————————
Update ouders BSO d.d. 14 mei 2020

Graag informeren wij u verder over de volgende onderwerpen middels deze brief.

Aanvragen opvang week 21 & 22

Vanaf vandaag kunt u uw opvangdagen voor week 21 & 22 aanvragen via het ouderportaal.

Dit geldt alleen voor de volgende dagen 18 mei t/m 29 mei 2020.Noodopvangklanten en reguliere klanten vragen via het ouderportaal hun opvangdagen aan. U ontvang uiterlijk 2 dagen van tevoren bevestiging. Noodopvang moet altijd in de groep Corona aangevraagd worden. Hierdoor weet de locatie dat het om noodopvang gaat en dit is van invloed op het goedkeuren van de aanvraag. Uiterlijk twee werkdagen van tevoren dient u uw aanvraag in. Heeft u op maandag opvang nodig dan dient u uiterlijk de woensdag ervoor de aanvraag in. Dit geldt voor alle ouders.

Hemelvaart

 • Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag is Welschap gesloten.
 • Vrijdag 22 mei, de dag na Hemelvaart zijn de scholen gesloten en zo ook de BSO locaties.
 • Alleen voor ouders beiden werkzaam in een vitaal beroep bieden wij noodopvang voor de hele dag aan op één centrale locatie welke voor 50% haar deuren kan openen indien nodig. 

Noodopvang per 1 juni

De afspraken rond de noodopvang wijzigen per 1 juni 2020.

In goed overleg met de gemeente Heemskerk en Beverwijk is het volgende besloten:

 • Per 1 juni is noodopvang alleen nog beschikbaar voor ouders die beiden (aantoonbaar) in een vitaal beroep werkzaam zijn;
 • Wanneer één ouder in een vitaal beroep werkzaam is, is er voor hen geen noodopvang meer beschikbaar. Zij zullen met ingang van 1 juni zelf opvang moeten regelen;
 • Bent u een éénouder gezin en werkt u in een vitaal beroep, dan kunt u gebruik maken van de noodopvang;
 • De buitenschoolse opvang blijft voor 50% opengesteld* en aansluiten op de openstelling van de basisscholen zolang de basisscholen niet volledig open zijn. *Wanneer de scholen weer volledig opengaan, verwachten wij dat noodopvang volledig komt te vervallen.

Per 1 juni bieden wij geen 24 uur noodopvang meer aan (weekend, feestdag, avond/ nacht). 

Voor de contracten betekent dit het volgende:

 • Was u voor 1 maart geen klant van Welschap en maakt u gebruik van de noodopvang, dan eindigt per 1 juni uw contract;
 • Was u voor 15 maart wel klant bij Welschap, dan kunt u vanaf 1 juni enkel gebruik maken van uw contractuele dagdelen.Werkt u beiden (aantoonbaar) in een vitaal beroep of bent u een alleenstaande ouder, dan kunt u bij Klantenservice een verlenging van uw contract per 1 juni aanvragen. 

—————————————————————————————-
Update ouders Kinderdagverblijf en Peuteropvang d.d. 14 mei 2020

Hemelvaart

Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag is Welschap gesloten. 

Traktaties

Om de hygiëne zo optimaal mogelijk te houden, hebben we besloten om geen traktaties meer uit te delen bij een verjaardag en/of afscheid. Uiteraard wordt het moment wel gewoon gevierd alleen zonder traktatie van thuis.

Noodopvang per 1 juni 

De afspraken rond de noodopvang wijzigen per 1 juni 2020.
 
In goed overleg met de gemeente Heemskerk en Beverwijk is het volgende besloten:

 • Per 1 juni is noodopvang alleen nog beschikbaar voor ouders die beiden (aantoonbaar) in een vitaal beroep werkzaam zijn;
 • Wanneer één ouder in een vitaal beroep werkzaam is, is er voor hen geen noodopvang meer beschikbaar. Zij zullen met ingang van 1 juni zelf opvang moeten regelen;
 • Bent u een éénouder gezin en werkt u in een vitaal beroep, dan kunt u gebruik maken van de noodopvang;
 • Per 1 juni bieden wij geen 24 uur noodopvang meer aan (weekend, feestdag, avond/nacht). 

Voor de contracten betekent dit het volgende:

 • Was u voor 15 maart geen klant van Welschap en maakt u gebruik van de noodopvang, dan eindigt per 1 juni uw contract;
 • Was u voor 15 maart wel klant bij Welschap, dan kunt u vanaf 1 juni enkel gebruik maken van uw contractuele dagdelen;
 • Werkt u beiden (aantoonbaar) in een vitaal beroep of bent u een alleenstaande ouder, dan kunt u bij Klantenservice een verlenging van uw contract per 1 juni aanvragen. 

—————————————————————————————-
Aanmelden BSO opvang vanaf 11 mei 

Allereerst onze welgemeende excuses voor het aantal nieuwsbrieven welke wij afgelopen weken hebben moeten versturen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat richtlijnen/aanwijzingen van de overheid steeds wijzigen of incompleet zijn. 

Onduidelijkheid

Ditzelfde geldt nu bij de opening van de Kinderopvang. Vanuit de Rijksoverheid wordt aangegeven dat scholen en opvang (van de 4 – 12 jarigen) weer beperkt opengaan. Bij voorkeur hanteert Welschap dezelfde bezetting als op de scholen: 50%. Het aantal aangemelde kinderen (zoals het er nu uitziet) is echter veel groter dan die 50%. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat wij – behalve onze ‘eigen’ kinderen, ook de kinderen van ouders in cruciale beroepen moeten blijven opvangen. 

Overzicht

Op dit moment proberen wij inzicht te krijgen in het aantal kinderen dat feitelijk gebruik willen maken van de BSO. Pas dan kunnen we zien of er een probleem (namelijk teveel kinderen) is en zo ja hoe groot dat probleem is.
 
Sinds vandaag is het gelukt om een aanpassing in ons systeem te maken, waardoor uw kind niet automatisch ingedeeld staat op de dagen dat u normaal gesproken opvang afneemt. Uw kind is door deze wijziging nog niet ingedeeld en u kunt nu zelf aangeven of, en zo ja welke BSO-dagdelen (binnen uw contract) u nodig heeft. Wij willen u dan ook vragen om dit via het ouderportaal in te vullen. Alléén als u uw kind actief aangemeld heeft in het ouderportaal, nemen wij de aanmelding in behandeling. Wanneer u niets doet, gaan wij ervan uit dat u geen gebruik wilt maken van opvang. 

Noodopvang gaat voor

Ouders in cruciale beroepen hebben voorrang bij plaatsing indien zij de opvang niet anders kunnen regelen. Vervolgens proberen wij onze klanten zo goed mogelijk te bedienen, maar kan het dus zijn dat niet alle opvang-verzoeken ingewilligd kunnen worden. Dit duurt zolang als de noodopvang duurt.
 
Wij werken met de school samen om te zoeken naar oplossingen wanneer er teveel kinderen aangemeld zijn. Wellicht dat onderwijsassistenten ook – tijdelijk – opvang in een klas kunnen verzorgen.
 
Dit alles kan ertoe leiden dat de kwaliteit van de opvang niet is zoals u deze van ons gewend bent. Wij doen ons uiterste best om dit te voorkomen, maar wij kunnen niet garanderen dat dit gaat lukken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Instroom nieuwe kinderen

Omdat we niet weten hoe lang de noodopvang nog duurt, hebben we het besluit genomen om de nieuwe contracten pas in/na de zomervakantie in te laten gaan. Deze contracten hebben wij vanaf 16 maart steeds doorgeschoven naar de datum waarop de kinderopvang weer open zou gaan. Mocht u hierdoor in de problemen komen, dan bieden wij voor ouders in de cruciale beroepen noodopvang aan. Wij gaan ervan uit dat in de zomervakantie de vakantieopvang wel gewoon doorgaat. 

Tot slot

Hierna vindt u aanwijzingen hoe u uw kind kunt aanmelden voor volgende week.
Omdat wij begrijpen dat het voor u enorm lastig is, dat u niet zeker weet of uw kind ook echt geplaatst kan worden, hebben wij besloten op maandag en dinsdag bij wijze van uitzondering alle aangemelde kinderen op te vangen. Ook als dit de norm van 50% overschrijdt. Het is wat ons betreft niet ideaal omdat er meer kinderen én meer volwassenen bij elkaar zijn, maar op deze wijze weet u als ouder waar u, maandag en dinsdag, aan toe bent.
 
Met ingang van donderdag schakelen we dan terug naar een bezetting van ongeveer 50%. Wanneer er teveel kinderen aangemeld zijn, kan het dus zo zijn dat u bericht krijgt dat er geen plaats is. U weet dit dan maandag, zodat u eventueel maatregelen kan nemen thuis.

Werkwijze aanmelden opvangdagen 11-15 mei 2020:

Wij willen u vragen via het ouderportaal in te vullen op welke dagdelen u gebruik wilt maken van de BSO. Alleen deze aanmeldingen kunnen wij in behandeling nemen.
 • Alleen op schooldagen van uw kind, kunt u opvang aanvragen via het portaal. U houdt zich hierbij aan het aantal contract uren welke u normaliter ook afneemt. 
 • Noodopvangaanvragen buitenom de schooldagen van uw kind, kunt u alleen telefonisch of per mail aanvragen via de klantenservice. Indien u dit al gedaan heeft, hoeft u dit niet nog een keer te doen. 
 • Sommige ouders hebben inmiddels telefonisch contact gehad met de locatie, ook deze ouders melden zich aan via het ouderportaal. 

Aanmelden via ouderapp: 

 • U klikt op ‘agenda’ en daarna op het icoontje van het potlood. Vervolgens klikt u op ‘dag aanvragen’, in de kalender kiest u voor de juiste dag en tijd. Het kan zijn dat de tijd niet helemaal overeenkomt met het nieuwe schoolrooster, maar de juiste eindtijden van de scholen zijn bij Welschap bekend. 
 • Op de vraag: hoe wilt u de aanvraag voldoen? Kiest u voor ‘de aanvraag in rekening brengen op factuur’. Het systeem is nu zo ingericht dat extra dagen die zijn aangevraagd voor de periode 11 t/m 15 mei standaard niet in rekening worden gebracht. 
 • Vervolgens klikt u op ‘toevoegen’ en op ‘aanvraag indienen’. 
 • Na goedkeuring van de locatie is de plaatsing officieel. 
 • U kunt alleen opvang aanvragen van 11 t/m 15 mei 2020. U ontvangt bericht zodra de aanvragen voor de volgende periode kunnen worden ingevuld. Wegens drukte kan het zijn dat de app of site overbelast raakt en trager werk. U kunt het dan later nog eens proberen. 

Aanmelden via ouderportaal: 

 • Heeft u geen beschikking over de ouderapp, dan kunt aanmelden middels het ouderportaal (via de link 'inloggen voor ouders' op de website van Welschap Kinderopvang).
 • In het ouderportaal gaat u naar 'mijn gegevens' en 'mijn opvangkalender'. Bij acties kiest u voor ' dag aanvragen' , vervolgens dezelfde stappen als in de ouderapp. 
 • U kunt alleen opvang aanvragen van 11 t/m 15 mei 2020. U ontvangt bericht zodra de aanvragen voor de volgende periode kunnen worden ingevuld. Wegens drukte kan het zijn dat de app of site overbelast raakt en trager werk. U kunt het dan later nog eens proberen.

—————————————————————————————-
Informatiebrief compensatie eigen bijdrage kinderopvang d.d. 4 mei 2020

Eerder hebben we u al geïnformeerd over de compensatie van de ouderbijdrage over de tijd dat u geen gebruik kon maken van de opvang door de coronacrisis en wel de facturen hebt betaald. De afgelopen weken is op landelijk niveau gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten.
 
De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. In deze brief lichten we de uitwerking van de regeling toe en leest u wat u van ons kunt verwachten en wanneer u zelf actie moet ondernemen. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie. 

Wat houdt de compensatie in?

 • De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijf en peuteropvang is dat € 8,17 per uur, voor bso € 7,02 per uur.
 • De uurprijs van onze peuteropvang en enkele BSO opvangpakketten ligt boven dit maximum uurtarief. Als dit voor u het geval is, betalen wij in ieder geval tot 11 mei, als kinderopvangorganisatie het verschil aan u terug.
 • Aan ouders die geen kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang ontvangen, betalen wij als kinderopvangorganisatie de eigen bijdrage terug. 

U hoeft in principe niets te doen

 • U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven.
 • Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt.U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag.
 • In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer (gedeeltelijk) gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het mogelijk iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli.
 • Het bedrag dat wij als organisatie (eventueel) aan u terugbetalen, maken wij juni/juli over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is. 

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen?

U moet wel zelf actie ondernemen als uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken. 

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. 

In het kort

 • Als u uw factuur van maart en april heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn.
 • Omstreeks juni/juli betaalt Welschap Kinderopvang het deel van uw eigen bijdrage dat boven het maximum uurtarief ligt, terug.
 • Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode van sluiting van de opvang.
 • Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.
 • U hoeft niets te doen, tenzij uw inkomen daalt. Dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl 
U kunt ook de website van de overheid raadplegen. 

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip.

—————————————————————————————
Update voor ouders kinderopvang d.d. 30 april 2020

In navolging van ons laatste bericht, deze brief ter aanvulling en verduidelijking van de eerder verstrekte informatie.

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang locaties geldt dat deze voor 50% weer open gesteld gaan worden voor bestaande en noodopvang klanten. We hebben dus slechts de helft van het aantal plaatsen beschikbaar. We doen ons uiterste best om zowel de noodopvang als onze reguliere klanten een plekje te geven. We kunnen echter niet garanderen dat dit altijd zal lukken. Opvang geschiedt volgens het schoolrooster van uw kind, dus alleen op schooldagen van uw kind bieden wij BSO. 

 • In tegenstelling tot wat wij eerder aan u hebben gevraagd, blijkt het helaas niet mogelijk binnen onze software om ouders zelf de benodigde opvangdagen digitaal in te laten dienen. Daarom vergaren wij momenteel alle informatie van de scholen om vervolgens te bekijken of we de te verwachten kinderen + de wachtlijst met noodopvang aanvragen kunnen toelaten. Hierbij moeten wij rekening houden met de beperkte 50% openstelling.
Hoe werkt het voor reguliere klanten (uw kind was voor de Corona al geplaatst voor één of meer dagdelen per week):
 • Werkt u NIET in een vitaal beroep dan mag uw kind alleen op schooldagen naar de BSO komen.
Voorbeeld 1: Uw kind gaat normaal op maandag en dinsdag naar de BSO en is nu ingedeeld om op woensdag en donderdag naar school te komen. U kunt in deze situatie gebruik maken van BSO op de woensdag en donderdag als u deze dagen zelf moet werken.
Voorbeeld 2: Uw kind gaat normaal maandag, dinsdag en donderdag naar de BSO en is nu ingedeeld om op woensdag en donderdag naar school te komen. U kunt in deze situatie gebruikmaken van BSO op de woensdag en donderdag, wederom alleen op de schooldagen van uw kind en als u deze dagen zelf moet werken. In dit geval kunt u voor een deel geen gebruik maken van uw contracturen, dit gedeelte wordt daarom gecompenseerd.
 • Werkt u WEL in een vitaal beroep?

Voorbeeld: U werkt op maandag en dinsdag en in een vitaal beroep. Uw kinderen zijn ingedeeld om op woensdag en donderdag naar school te komen. In deze situatie geldt dat u voor maandag en dinsdag noodopvang kunt aanvragen via de klantenservice. U meldt zich via onderstaande e-mail adres af voor BSO als u op woensdag en donderdag niet hoeft te werken.  

LET OP, Welschap kinderopvang biedt alleen BSO noodopvang voor en na schooltijd. U kunt bij de school terecht voor noodopvang tijdens de reguliere schooltijden.
 
Hoe werkt het voor noodopvang klanten (u bent geen reguliere klant en uw kind is nieuw geplaatst vanwege Corona maatregelen).
 

 • U kunt uw benodigde noodopvang aanvragen alleen via de klantenservice per e-mail of telefoon. LET OP, Welschap kinderopvang biedt alleen BSO noodopvang voor en na schooltijd. U kunt bij de school terecht voor noodopvang tijdens de reguliere schooltijden. 

We willen u vragen om goed te bekijken of de opvang echt ‘nodig’ is en uw kind(eren) af te melden waar kan. Op deze manier hebben we de mogelijkheid om de noodopvang beter te kunnen realiseren voor kinderen met ouders die een vitaal beroep uitoefenen. 

 • Mocht u geen opvang nodig hebben, is het voor ons belangrijk dat u uw kind voor 4 mei 2020 afmeldt voor deze dag(en) via het opgegeven onderstaande e-mailadres van uw betreffende opvanglocatie. Dit geldt voor zowel voorschoolse als naschoolse opvang. 

Komende feestdagen

Voor komende feestdagen (reguliere sluitingsdagen) van scholen en de kinderopvang gelden de volgende regels: U kunt alleen noodopvang aanvragen als u en uw partner beiden werkzaam zijn in een vitaal beroep, u deze dag(en) bent ingedeeld om te werken en geen andere opvangmogelijkheid hebt.

 • donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag
 • vrijdag 22 mei 20 dag na Hemelvaart (sommige scholen)
 • maandag 1 juni tweede Pinksterdag

Zodra wij alle gegevens van scholen hebben geïmplementeerd, ontvangt u van ons bericht met verdere informatie over de plaatsing van uw kind per 11 mei. Dit geldt voor zowel de reguliere opvangplaatsen als de aangevraagde noodopvangplaatsen. Wij doen ons uiterste best dit bericht zo snel mogelijk te verzenden.
 
Zo lang u van ons nog geen informatie heeft ontvangen, betekent dit dat u er niet automatisch op kunt rekenen dat uw kind ook bij ons naar de BSO opvang toe kan gaan.

Locatie - Mailadres afmelden

Salamander, Salamander sportief -
De Schatkist -
Het Atelier -
De Kameleon -
De Piramide -
Kangoeroe - 
Topper -
Anjelier -
Marel -
Astronaut -
Duinsprong -
Ark -

 Kinderdagverblijf  

 • Kinderdagverblijven zullen weer volledig geopend zijn per 11 mei.
 • We staan voor een pittige uitdaging om naast de reguliere opvang ook de noodopvang te kunnen faciliteren. We proberen alle locaties op de reguliere wijze op te starten en voor iedereen voldoende opvang te bieden maar een flexibele opstelling van u als ouder is nodig.
 • We willen u vragen om goed te bekijken of de opvang echt ‘nodig’ is en uw kind(eren) af te melden waar kan. Op deze manier hebben we de mogelijkheid om de noodopvang beter te kunnen realiseren voor kinderen met ouders die een vitaal beroep uitoefenen. De compensatieregeling vanuit de overheid loopt uiteraard gewoon door. 

Mocht u geen opvang nodig hebben, is het voor ons belangrijk dat u uw kind voor 4 mei 2020 afmeldt voor deze dag(en) via het ouderportaal.  

 • Ruilen van opvangdagen is momenteel niet mogelijk. Dit geldt zolang de noodopvangmaatregel van kracht blijft.  
 • Extra dagen mogen alléén worden aangevraagd door ouders werkzaam in een vitaal beroep. 

U kunt deze (noodopvang) aanvraag per mail of telefoon alleen bij de klantenservice indienen. Na inventarisatie van alle aanvragen wordt u op de hoogte gebracht of de plaatsing mogelijk is. 

Peuteropvang  

 • Alle peuteropvang locaties zullen weer volledig geopend zijn per 11 mei.  
 • Breng en haaltijden in de Peuteropvang kunnen afwijken van de normale tijden. Ter voorkoming dat alle kinderen (basisschool en Peuteropvang) op dezelfde tijd worden gebracht. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht middels het ouderportaal.  
 • Alle peuters kunnen gewoon gebracht worden. Voor de peuteropvang geldt geen noodopvang aanbod.  

Komende feestdagen   

Voor komende feestdagen (reguliere sluitingsdagen) van de kinderopvang gelden de volgende regels:  
U kunt alleen noodopvang aanvragen als u en uw partner beiden werkzaam zijn in een vitaal beroep, u deze dag(en) bent ingedeeld om te werken en geen andere opvangmogelijkheid hebt. 

 • donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag 
 • maandag 1 juni tweede Pinksterdag  

—————————————————————————————-
Hoe zit het met de TSO?

Vanaf 16 maart zijn vanwege de coronacrisis de basisscholen gesloten en was er logischerwijs ook geen tussenschoolse opvang (TSO). In dit bericht informeren wij u over hoe wij deze niet afgenomen opvang compenseren.   
 
Voor TSO op contractbasis
Aan ouders met een contract hebben wij de TSO vanaf 16 maart tot en met 30 april wel gefactureerd. Als u deze factuur aan ons heeft voldaan, storten wij dit bedrag voor 1 juni a.s. aan u terug. De maand mei zullen wij de TSO niet aan u factureren. Voorlopig is de opvang tussen de middag via de school zelf geregeld.
 
Voor TSO op basis van een strippenkaart
De strippenkaart voor het afnemen van TSO zijn en blijven ook in het volgend schooljaar geldig. Mocht uw kind volgend schooljaar geen gebruik meer maken van de TSO, dan kunt u de strippenkaart inleveren en ontvangt u het restbedrag van ons retour.
 
Wanneer is de TSO weer open?
Hoewel de basisscholen vanaf 11 mei weer open gaan, kunnen wij nog niet aangeven wanneer uw kind weer gebruik kan maken van de TSO. Wij informeren u zodra daar duidelijkheid over is.
—————————————————————————————-

Update voor ouders kinderopvang d.d. 24 april 2020

Beste ouders,
Afgelopen dinsdag heeft de overheid middels de persconferentie bekend gemaakt dat de regels voor de kinderopvang kunnen worden versoepeld. Per 11 mei 2020 zullen de volgende veranderingen van toepassing zijn:

Kinderdagverblijf en Peuteropvang

 • Kinderdagverblijven en peuteropvang locaties zullen weer volledig geopend zijn voor reguliere opvang van bestaande en noodopvang klanten.
 • We staan voor een pittige uitdaging om naast de reguliere opvang ook de noodopvang te kunnen faciliteren. We proberen alle locaties op de reguliere wijze op te starten en voor iedereen voldoende opvang te bieden maar een flexibele opstelling van u als ouder is nodig.
 • We willen u vragen om goed te bekijken of de opvang echt ‘nodig’ is en uw kind(eren) af te melden waar kan. Op deze manier hebben we de mogelijkheid om de noodopvang beter te kunnen realiseren voor kinderen met ouders die een vitaal beroep uitoefenen.
  • Mocht u geen opvang nodig hebben, is het voor ons belangrijk dat u uw kind afmeldt voor deze dag(en). 
 • Breng en haaltijden in de Peuteropvang kunnen afwijken van de normale tijden. Ter voorkoming dat alle kinderen (basisschool en Peuteropvang) op dezelfde tijd worden gebracht, kan het zijn dat de Peuteropvang bijvoorbeeld 15 minuten later zal starten.
  • U wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht middels het ouderportaal.

Buitenschoolse opvang

 • Voor de buitenschoolse opvang locaties geldt dat deze voor 50% weer open gesteld gaan worden voor bestaande en noodopvang klanten. We hebben dus slechts de helft van het aantal plaatsen beschikbaar.
 • Openstelling zal zoveel mogelijk aansluiten bij de eindtijden van de basisscholen. Het aantal opvanguren blijft daarbij hetzelfde als voor de Corona-maatregelen.
  • Voorbeeld: Normaliter sluit de school om 14:30 uur en kunnen kinderen naar de BSO tot 18:30 uur, dit betekent 4 uur.Mocht de school nu besluiten om 14:00 uur uit te gaan, zal de BSO tot 18:00 uur beschikbaar zijn, ook 4 uur.
  • Voor de voorschoolse opvang geldt hetzelfde. Deze start een uur voorafgaand aan de starttijd van de school.
  • Indien basisscholen kiezen voor een ochtend en middag shift, bieden wij voorschoolse opvang één uur voorafgaand aan de eerste shift en naschoolse opvang vanaf de eindtijd van de laatste shift. 
 • Reguliere dagdelen kunnen alleen worden ingezet op de dagen dat uw kind naar school gaat. Voor alle ouders (bestaande en noodopvang klanten) geldt dat de benodigde opvangdagen minstens 2 werkdagen van tevoren zijn doorgegeven. Zonder tijdige aanmelding kunnen wij helaas geen opvang bieden.
  • Voorbeeld: Op maandag opvang nodig? Uiterlijk de woensdag ervoor moet dit bij ons bekend zijn.
  • Bovenstaande geldt voor bestaande en noodopvangklanten
 • Er kunnen bovenop het reguliere aantal contracturen/ dagdelen geen extra uren worden aangevraagd.

Algemene richtlijnen veilig werken
De leidinggevenden kinderopvang hebben onderstaande afspraken gemaakt betreft richtlijnen en werkwijze om verspreiding van het virus te beperken. Een belangrijke taak voor alle medewerkers, ouders en kinderen om deze afspraken onder de aandacht te blijven brengen bij elkaar. Op deze manier kunnen we samen de afspraken zo goed mogelijk naleven en verspreiding van het virus beperken.

 • Tussen personeel en kind: zoveel mogelijk 1,5m afstand.
 • Tussen volwassenen: altijd 1,5m afstand.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Kinderen blijven thuis bij; verkoudheidsklachten, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging.
 • Kinderen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.
 • 24 uur klachtenvrij = weer naar de opvang
 • Desinfecteer de handen bij binnenkomst van de locatie indien hier mogelijkheid toe is, wijs uw kind(eren) hier ook op.
 • Maximaal 1 volwassene brengt de kinderen naar de opvang en haalt ze ook weer op.
 • Volg aanwijzingen van het personeel op.
 • Er zullen aparte huisregels worden opgesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot in en uitgang, per locatie welke zichtbaar zijn voor medewerkers en ouders. 

BSO en POV richtlijnen veilig werken

 • Bij het brengen en halen van de kinderen blijft u buiten.De overdracht vindt in de meeste gevallen buiten het hek of in de deuropening plaats.
  • Hierbij zorgt de PM-er voor gepaste afstand, én voor een zorgvuldige overdracht.

KDV richtlijnen veilig werken

 • Omdat ouders bij het kinderdagverblijf wel binnen hun kinderen brengen en ophalen, is hygiëne extra belangrijk.
 • Zorg voor een kort overdracht moment.

Vergoeding eigen bijdrage
Ouders die de factuur voor de kinderopvang betalen, krijgen de eigen bijdrage door de rijksoverheid vergoed zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang en scholen voortduurt.  Blijft u de factuur van de kinderopvang daarom gewoon betalen. Zo bent u verzekerd van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen. 

—————————————————————————————-

Update: Compensatieregeling en aanmelden avond/nacht/weekend opvang d.d. 16 april 2020

Beste ouders/verzorgers,
Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen bij de kinderopvang in deze Corona-tijd.

Stand van zaken compensatieregeling kinderopvang

Het kabinet heeft een compensatieregeling kinderopvang aangekondigd. De overheid wil ouders de eigen bijdrage* terugbetalen voor de tijd (uren) dat zij geen gebruik konden maken van kinderopvang door de Coronacrisis. Samen met de drie brancheorganisaties – BK, BMK en BOinK – werkt het Ministerie van SZW aan een goede regeling. 
 
Het oorspronkelijke idee was om ouders terug te betalen via de eigen kinderopvangorganisatie. Hieraan kleven echter twee grote bezwaren. De privacy van ouders komt in het geding en de terugbetaling is een grote belasting voor de opvangorganisaties. De branchepartijen hebben daarom gevraagd om de compensatie rechtstreeks door de overheid aan de ouders uit te laten betalen. De minister werkt nu samen met de Belastingdienst uit op welke manier dit zo goed mogelijk kan. De regeling komt er dus, echter op dit moment is het niet mogelijk om een datum te noemen waarop de regeling bekend wordt gemaakt.
 
* Het gaat om de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief min de inkomensafhankelijke toeslag die ouders krijgen. 

Aanmelden voor noodopvang in avond/nacht en weekend

Naast noodopvang overdag, voor kinderen van ouders in vitale beroepen, bieden wij ook de mogelijkheid voor noodopvang in de avond/nacht, in het weekend en op feestdagen. Alleen ouders die beiden werkzaam zijn in een vitaal beroep, kunnen hier gebruik van maken.
Om dit goed te kunnen organiseren, weten wij graag op tijd wie daar gebruik van gaan maken. Daarom geldt:
 • Voor weekendopvang, zowel overdag als in de avond/nacht: aanmelden uiterlijk de woensdag voorafgaand aan het weekend waarin u opvang nodig heeft.
 • Voor avond/nachtopvang van maandag t/m vrijdag: aanmelden uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de benodigde opvang.
U kunt uw kind(eren) aanmelden bij onze Klantenservice via e-mail of telefoon 0251 731 731.
 
——————————————————————————————

Update voor ouders Kinderopvang d.d. 2 april 2020

Beste ouders,

In vervolg op vorige berichtgeving over de corona maatregelen, informeren we u graag verder over de volgende ontwikkelingen:
Per 6 april zal kinderdagverblijf ‘de Vennen’ ook geopend zijn, in verband met de stijging in aanmeldingen voor noodopvang.Dagopvang bij de Vennen, Deukelven 95, 1963 SN Heemskerk. De Vennen is open van 7.30 tot 18.00 uur voor opvang van kinderen tussen 0 en 4 jaar.

We zien een stijging in het aantal aanmeldingen voor noodopvang, daarnaast zien we ook dat veel ouders toch geen gebruik maken van de geplande opvangdagen.
-  Het is belangrijk om kinderen alleen aan te melden als zij ook daadwerkelijk worden gebracht
-  Mocht u uw kind aangemeld hebben, maar toch geen opvang nodig hebben, is het voor ons belangrijk dat u uw kind afmeld.Wij proberen zo min mogelijk medewerkers op de groep in te zetten om de verschillende contacten zo beperkt mogelijk te houden, daar hebben we de juiste gegevens bij nodig. Door samen te werken kunnen we dit zo goed mogelijk organiseren.
Noodopvang contracten zullen automatisch doorlopen t/m de nieuwe einddatum 28 april 2020. Wanneer er geen noodopvang meer nodig is, kan dit worden doorgegeven aan de klantenservice. 

Met vriendelijke groet,
Daisy de Vroome
Manager Kinderopvang
——————————————————————————————

Coronabericht voor ouders Kinderopvang Welschap d.d. 26 maart 2020 

Beste ouders,

In vervolg op ons bericht van 10 dagen geleden over de wijze waarop de ‘noodopvang’ – voor ouders werkzaam in vitale beroepen – bij Welschap geregeld is, nu hoe wij op de locatie de verspreiding van het virus tegen gaan. Ook zetten wij kort voor u op een rij wat wij weten over de financiële afhandeling. 

Maatregelen tegen verspreiding

Zoals u weet zijn er diverse maatregelen zoals: handen wassen, afstand bewaren, geen grote groepen, bij verkoudheid (e.d.) thuis blijven. Het spreekt vanzelf dat deze richtlijnen ook gevolgd worden in de huidige opvang. Maar natuurlijk blijven kinderen gewoon kinderen. Het is niet voor niets dat kinderen tot 12 jaar buiten kunnen blijven spelen met elkaar. Alleen ook daar: probeer afstand te bewaren en niet in grote groepen bij elkaar. 

Bij Welschap betekent dit in de naschoolse opvang het volgende: 

 • We vangen een beperkt aantal kinderen per locatie op (ongeveer de helft van het normale aantal kindplaatsen, waardoor er per kind meer ruimte beschikbaar is).
 • We zetten iets meer pedagogisch medewerkers in, zodat we de kinderen beter kunnen blijven attenderen op de regels en we ook een stukje huiswerk begeleiding kunnen doen.
 • We proberen de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk in acht te nemen. Ook bij de kinderen onderling. Dit betekent óók tijdens tafelmomenten en spelmomenten. Met spelende kinderen kan je dit echter nooit helemaal strak hanteren.
 • Op locaties waar meer dan 10 kinderen opgevangen worden, verdelen we de kinderen over de groepsruimten en proberen deze verdeling gedurende de dag in stand te houden (ook de medewerkers verdelen zich), zodat het contact beperkt wordt.
 • Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Bij het brengen en halen vragen wij de ouders buiten te blijven. De overdracht vindt dus ook buiten/in de deuropening plaats. Hierbij zorgt de medewerker voor gepaste afstand én voor een zorgvuldige overdracht (desnoods buiten staan met jas aan). 

Voor de opvang van kinderen in het kinderdagverblijf hebben wij de volgende richtlijnen:

 • Ook hier vangen wij een beperkt aantal kinderen per locatie op (ongeveer de helft van het normale aantal kindplaatsen, waardoor er meer ruimte per kind is).
 • In de Waterval gebruiken wij ‘slechts’ 4 van de 7 lokalen, zodat er steeds een leeg lokaal tussen de gebruikte ruimtes zit.
 • Er zijn in verhouding iets meer pedagogisch medewerkers aanwezig zodat de opvang volgens de maatregelen makkelijker georganiseerd kan worden.
 • Onze medewerkers houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Omdat de ouders hier wel binnen hun kinderen ophalen/wegbrengen, heeft het schoonmaken van deurknoppen e.d. extra aandacht. 

Financiële afhandeling, wat weten wij?

De rijksoverheid is in de berichtgeving helder geweest:

 • Aan het gebruik van de noodopvang zijn geen kosten voor ouders verbonden.
 • De eigen bijdrage van alle ouders wordt gecompenseerd.
 • Deze compensatie (terugbetaling van de eigen bijdrage) verloopt via de KOV-organisatie.
Tot zover wat wij weten. Wat wij (nog) niet weten, is wanneer deze terugbetaling zal gaan plaatsvinden. Wij houden u hierover op de hoogte.

Tot slot

Het zijn bijzondere tijden voor alle ouders. Ouders waarvan hun kinderen niet naar school en de opvang gaan, staan voor een grote uitdaging om alles in huis met elkaar te regelen: werk, schooltaken en opvang. Ouders die gebruik maken van de noodopvang werken in vitale beroepen en ook dat levert spanning en mentale druk op. Onze beschikbare Pedagogisch medewerkers zetten zich in voor een goede en verantwoorde opvang, zodat ouders in vitale beroepen met een gerust hart naar het werk kunnen.
 
Wij hopen natuurlijk dat het virus snel onder controle is, de maatregelen versoepeld worden en wij weer alle kinderen kunnen verwelkomen. Tot die tijd hebben wij elkaar nodig om deze manier van werken te kunnen voortzetten.
 
Met dank aan alle ouders!
 
Tilly Kersten
Directeur-bestuurder Welschap
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatiebrief d.d. maandag 16 maart 2020

Beste ouders,

In vervolg op ons bericht van gisteren (zondag 15 maart) over de corona maatregelen, informeren we u met dit bericht over hoe we de opvang bij Welschap vanaf morgen hebben geregeld.

Hoe regelen we de opvang?

 • We stellen centraal 1 kinderdagverblijf en 2 locaties buitenschoolse opvang open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor eventuele noodsituaties.
 • Het aantal opvangplekken hebben we gebaseerd op de inventarisatie van aanwezige kinderen vandaag (maandag) en verwachte kinderen deze week; we beperken daarbij zoveel mogelijk het risico op besmetting.
 • Dagopvang en peuteropvang bij de Waterval, Belgiëlaan 2, 1946 TL Beverwijk. De Waterval is open van 6.45 tot 18.00 uur voor opvang van kinderen tussen 0 en 4 jaar (ook peuteropvang). Er zijn 4 groepen van 6 kinderen.
 • Buitenschoolse opvang bij de Kameleon, Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk. De Kameleon is open van 7.30 tot 18.30 uur voor de BSO’s in Heemskerk voor 15 kinderen per dag.
 • Buitenschoolse opvang bij de Anjelier, Anjelierenlaan 6, 1943 DA Beverwijk. De Anjelier is open van 7.30 tot 18.30 uur voor de BSO’s in Beverwijk + het Atelier + de Schatkist, voor 15 kinderen per dag.
 • Alle andere locaties gaan tot nader bericht dicht. 

Wie werken bij de locaties die open zijn?

 • Voor de opvang bij deze locaties zetten we pedagogisch medewerkers vanuit onze gehele organisatie in.
 • We zetten personeel in op basis van zo min mogelijk risico op verspreiding van en besmetting door het virus. 
Wat moet u doen als u gebruik wil maken van de opvang?
 • Ouders die gebruik willen maken van de opvang dienen zich daarvoor aan te melden via een bericht in het ouderportaal.
 • Ook dient u in het ouderportaal de verklaring in te vullen dat u in een cruciaal beroep werkzaam bent.

Moet ik blijven betalen voor de kinderopvang als mijn kind verplicht thuis blijft?
Het antwoord hierop is JA! Het Ministerie SZW zegt hierover het volgende:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betale