Er kunnen zich situaties voordoen waarbij incidentele extra opvang of een opvangdag ruilen een uitkomst kan zijn.

Extra opvang*

Als de (leeftijds)samenstelling en bezetting van de groep het toelaten, kunt u mogelijk extra opvang afnemen. In het digitale ouderportaal kunt u zien of er wel of niet plek is en kunt u een aanvraag indienen. De locatie laat u weten of een plek beschikbaar is of dat u op de wachtlijst staat. De kosten voor extra opvang worden apart bij u in rekening gebracht.

Ruilservice*

Als de (leeftijds)samenstelling en bezetting van de groep het toelaten, kunt u een opvangdag ruilen voor een gelijksoortige dag. De oorspronkelijke dag en de gewenste dag moeten in een periode van 14 dagen liggen. De ruilaanvraag doet u via het ouderportaal en de locatie laat u weten of zij uw aanvraag kunnen toekennen.
Voor de BSO geldt: Lukt het niet om de ruildag in te plannen, dan blijft de ruildag 1 kalenderjaar geldig. Heeft u de ruildag niet binnen het kalenderjaar in kunnen zetten, dan vervalt die. Studiedagen en andere extra vrije dagen van het basisonderwijs vallen hierbuiten. Zie hierboven.
* Bij de kinderdagverblijven is van 1 juli tot 10 september een extra opvangdag of een dag ruilen niet mogelijk.

Ruilen bij TSO

U kunt incidenteel een TSO-dag ruilen. Geef uw ruilverzoek bij voorkeur door vóór donderdag 12.00 uur. Ruilen van dagen is mogelijk binnen een periode van 14 dagen. Wij geven geen compensatie of restitutie van niet afgenomen dagen.

Zie ook de aanvullende bepalingen op de pagina Tarieven & voorwaarden.