Er kunnen zich situaties voordoen waarbij incidentele extra opvang of een opvangdag ruilen een uitkomst kan zijn.
Helaas is ruilen op dit moment lang niet altijd mogelijk; de vraag naar kinderopvang is groot en bij diverse locaties zijn geen 'open' plekken.

Extra opvang*

Als de (leeftijds)samenstelling en bezetting van de groep het toelaten, kunt u mogelijk extra opvang afnemen. In het digitale ouderportaal kunt u zien of er wel of niet plek is en kunt u een aanvraag indienen. De locatie laat u weten of een plek beschikbaar is of dat u op de wachtlijst staat. De kosten voor extra opvang worden apart bij u in rekening gebracht.

Ruilen*

Een opvangdag incidenteel ruilen kunt u ons altijd vragen. Een ruildag kunnen wij met u afspreken als de bezetting en (leeftijds)samenstelling van de groep dit toelaten. De ruilaanvraag doet u via het ouderportaal en de locatie laat u weten of zij uw aanvraag kunnen toekennen. De oorspronkelijke dag kunt u ruilen voor een een gelijksoortige dag en binnen een periode van 14 dagen.
Voor de BSO geldt: Lukt het niet om de ruildag in te plannen, dan blijft de ruildag 1 kalenderjaar geldig. Heeft u de ruildag niet binnen het kalenderjaar in kunnen zetten, dan vervalt die. Studiedagen en andere extra vrije dagen van het basisonderwijs vallen hierbuiten.

* Bij de kinderdagverblijven is van 15 juni tot 15 september een extra opvangdag of een dag ruilen niet mogelijk.

Zie ook de aanvullende bepalingen op de pagina Tarieven & voorwaarden.