Kinderdagverblijf de Kangoeroe

Kinderdagverblijf de Kangoeroe-1Kinderdagverblijf de Kangoeroe-2Kinderdagverblijf de Kangoeroe-3Kinderdagverblijf de Kangoeroe-4Kinderdagverblijf de Kangoeroe-5Kinderdagverblijf de Kangoeroe-6Kinderdagverblijf de Kangoeroe-7Kinderdagverblijf de Kangoeroe-8Kinderdagverblijf de Kangoeroe-9

Kinderdagverblijf de Kangoeroe is gevestigd in het gebouw van de Leonardusschool en heeft een eigen ingang op het schoolplein. Het dagverblijf heeft drie verticale groepen van 0 tot 4jaar. Naast deze drie groepen is de peuteropvang een aantal dagdelen per week geopend.

Vanuit de centrale gang zijn de verschillende vormen van opvang met elkaar verbonden en is er een doorkijk deur met de school. Zo kunnen we makkelijk bij elkaar binnenlopen.

Het kindercentrum is ingericht met frisse kleuren en de beschutte buitenruimte zorgt dat kinderen veilig en fijn kunnen spelen. Wij gaan iedere dag naar buiten.

Wat wij belangrijk vinden is dat uw kind zich thuis voelt bij het kinderdagverblijf en zich in eigen tempo kan ontwikkelen.

We werken met het educatieve programma Uk & Puk waarin spelen centraal staat; we lezen dagelijks voor en stimuleren de taalontwikkeling. De thema‘s bieden voldoende ruimte in spelen, bewegen, emotionele ontwikkeling en plezier hebben. Wij proberen kinderen uit te dagen en hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Samen met leeftijdgenootjes ontwikkelen en leren van én met anderen.

Voor de oudste kinderen van het dagverblijf bieden we in het begin van de middag 3+ activiteiten aan.

Wanneer kinderen naar basisschool de Leonardus gaan, zorgen de pedagogisch medewerkers dat uw kind vanuit het dagverblijf rustig kan wennen op school en de buitenschoolse opvang. Er is een warme overdracht met de leerkracht van de school.

Om ons kindcentrum binnen te komen krijgt u een persoonlijke code.

Opvangtijden Kinderdagverblijf
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur
 
Locatiegegevens
Kerkweg 225a, 1964 KJ Heemskerk
Telefoon: 0251 731 131
Assistent leidinggevende: Tiina van der Tas
Leidinggevende: Ellie van der Aar
LRK nummer: 148930177

GGD inspectierapport
U vindt het hier op landelijkregisterkinderopvang.nl