Update aan ouders over de compensatie eigen bijdrage kinderopvang 11 juni

Op 4 mei hebben wij u een brief gestuurd over de compensatie eigen bijdrage kinderopvang in de Corona periode. In deze brief willen wij u verder informeren over de uitbetaling van de eigen bijdrage.
 
Vanwege het coronavirus is de kinderopvang in Nederland in de periode 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (voor een deel) gesloten geweest. De overheid heeft gevraagd of ouders in deze periode de rekening van de kinderopvang toch betalen. Ook als u geen gebruik kon maken van de kinderopvang.
 
Heeft u dit gedaan? En krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een bedrag terug. Dit heet de ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’. 

Van wie krijgt u de vergoeding? 

Dit hangt af van het uurtarief dat u betaalt. 

Van de overheid

De overheid vergoedt het deel van uw rekening tot en met het door de belastingdienst vastgestelde maximumuurtarief. Naar verwachting wordt dit bedrag rond 8 juli betaald.  Voor meer informatie kunt u terecht op de website: https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang 

Van Welschap Kinderopvang

Voor de opvang waarbij u meer dan het maximumuurtarief betaalt, zoals de peuteropvang en enkele BSO opvangpakketten, krijgt u het gedeelte boven het maximumuurtarief terug van Welschap Kinderopvang. Dit bedrag maken wij rond half juni over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Dit geldt alleen voor de ouders die aan ons de factuur voldaan hebben*. 

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en geen gemeentelijke bijdrage ontvangen

Als u geen kinderopvangtoeslag, subsidie of een tegemoetkoming van de gemeente krijgt, is het nog onduidelijk of u wel of geen vergoeding kunt krijgen. Zodra hierover meer bekend is, leest u dit de website van de overheid: https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via E: 
* Voor ouders die de factuur niet aan ons voldaan hebben wordt dit bedrag in mindering gebracht op de openstaande rekening.
 

In de volgende tabel kunt u opzoeken welk bedrag u van wie terugkrijgt: