Update aan ouders Coronamaatregelen 22 september

Zoals afgelopen vrijdag 18 september in de persconferentie bekend is gemaakt, geldt nu dat kinderen tot en met 12 jaar met milde verkoudheidsklachten gewoon naar de opvang mogen komen. Deze versoepeling was al van kracht voor kinderen tot 6 jaar en geldt nu dus voor alle kinderen die bij Welschap opvang afnemen. Wij blijven de beslisboom uit de voorgaande brief hanteren om de afweging te kunnen maken of een kind inderdaad naar de opvang kan komen. Wanneer andere Corona-gerelateerde gezondheidsklachten en/of omstandigheden/maatregelen maken dat dit toch niet mogelijk is, dan vragen wij u om dit z.s.m. aan ons door te geven en uw kind thuis te houden.

Beslisboom verkoudheid kind 0 t/m 12 jaar thuisblijven of naar opvang/school

Decision tree nasal cold child age 0-group 8 primary