Update aan ouders Coronamaatregelen 13 augustus

Graag informeren wij u aan de start van het nieuwe schooljaar over de huidige coronamaatregelen. Een aantal maatregelen zijn versoepeld en een aantal maatregelen zullen voorlopig blijven én er zijn een aantal nieuwe maatregelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is, bij deze alle maatregelen op een rijtje:

Blijvende maatregelen

 • Tussen volwassenen: altijd 1,5m afstand.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi direct weg na gebruik.
 • Geen handen schudden.
 • Kinderen blijven thuis bij keelpijn, lichte hoest en/of verhoging.
 • Kinderen blijven ook thuis als een gezinslid koorts of benauwdheidsklachten heeft.
 • Desinfecteer de handen bij binnenkomst van de locatie, indien hier mogelijkheid toe is.
 • Maximaal 1 volwassene brengt de kinderen naar de opvang en haalt ze ook weer op.
 • Verjaardagen van de kinderen vieren we zonder de ouders erbij.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel op.

Er zijn per locatie huisregels opgesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot in en uitgang. Ze hangen op een zichtbare plek voor medewerkers en ouders. 

BSO en POV richtlijnen veilig werken

 • Bij het brengen en halen van de kinderen blijft u buiten.
 • De overdracht vindt in de meeste gevallen buiten het hek of in de deuropening plaats. Hierbij zorgt de pedagogisch medewerker voor gepaste afstand, én voor een zorgvuldige overdracht. 

KDV richtlijnen veilig werken

Zorg voor een kort overdracht moment. 

Versoepelingen

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of de gastouderopvang, als zij geen koorts hebben. Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen koorts hebben.  

Dit geldt niet als:

 • Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het coronavirus heeft.
 • Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid. 
Voorverpakte traktaties zijn weer toegestaan per 17 augustus 2020.

Intake- en oudergesprekken zijn weer mogelijk wanneer daarvoor een aparte ruimte (dus niet in de groepsruimte) beschikbaar is. Daarnaast op afspraak en met inachtneming van de maatregelen. 

Quarantaine

 • Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met risicokleur oranje of rood, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Zij mogen naar de naschoolse opvang komen. Ouders mogen in deze periode de kinderen niet zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
 • Indien uw kind contact heeft gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft, of als een volwassene binnen het huishouden van het kind klachten heeft die duiden op corona, dan blijft het kind thuis.
 • Het is noodzakelijk dat de betreffende persoon met klachten, zich laat testen op corona. Alle huisgenoten blijven thuis tot de uitslagen bekend zijn. Blijkt dat niemand corona heeft, dan mag uw kind weer naar de opvang. Blijkt uit de testen dat er iemand in uw huishouden wel corona heeft, dan gaat het hele huishouden 14 dagen in quarantaine en kan uw kind in die periode dus niet naar de opvang.