Update aan ouders over de Coronamaatregelen 8 juni

Graag informeren wij u over de Corona maatregelen bij volledige openstelling van de kinderopvang per 8 juni.

Algemene richtlijnen blijven van kracht

De leidinggevenden kinderopvang hebben onderstaande afspraken gemaakt betreft richtlijnen en werkwijze om verspreiding van het virus te beperken. Een belangrijke taak voor alle medewerkers, ouders en kinderen om deze afspraken onder de aandacht te blijven brengen bij elkaar. Op deze manier kunnen we samen de afspraken zo goed mogelijk naleven.
 • Probeer de 1,5 meter afstand tussen volwassenen zoveel mogelijk in acht te nemen.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Kinderen met klachten en kinderen van gezinsleden met verhoging of verkoudheidsklachten moeten thuis blijven. Kinderen moeten verplicht worden opgehaald als klachten zich gaande dag zo ontwikkelen.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst van de locatie indien hier mogelijkheid toe is.
 • Er zijn aparte huisregels per ruimte welke op de locatie zichtbaar zijn voor medewerkers, ouders en kinderen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over; halen & brengen en de in- en uitgang van het pand. 

BSO en POV richtlijnen veilig werken

 • Bij het brengen en halen van de kinderen blijven de ouders buiten.
 • De overdracht vindt dus ook buiten het hek of in de deuropening plaats.
 • Hierbij zorgt de PM-er voor gepaste afstand én voor een zorgvuldige overdracht. Het is belangrijk dat iedereen elkaar, ouders, en kinderen hieraan blijft herinneren. 

KDV richtlijnen veilig werken

Omdat ouders bij het kinderdagverblijf wel binnen hun kinderen brengen en ophalen, is hygiëne extra belangrijk. Zorg voor een kort overdracht moment.