Wij staan voor een veilige, vertrouwde én uitdagende plek voor kinderen

Samen met de ouders, school en anderen, dragen wij bij in de opvoeding van kinderen. Wij willen een kind ruimte geven om fysiek en geestelijk te groeien, waar het plezier heeft, zich veilig voelt en nieuwe ervaringen opdoet. We zijn overtuigd van het maatschappelijke belang van kinderopvang en streven naar de hoogste kwaliteit in het aanbieden van deze zorg.

Met het oog op de verschillen in leeftijd en aanbod, hebben we het pedagogisch beleid per opvangsoort nader uitgewerkt. Elke locatie heeft een vertaling van dit pedagogisch beleid gemaakt naar de dagelijkse praktijk in het locatiewerkplan. Bij de kinderdagverblijven en peuteropvang werken we ook met VVE.

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijven 
Pedagogisch beleid Peuteropvang 
VVE Beleid Voorschoolse Educatie
Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang

Inzet pedagogische coach/beleidsmedewerker

Welschap Kinderopvang heeft twee gekwalificeerde pedagogische coaches/beleidsmedewerkers. Zij leveren een bijdrage aan het voorbereiden, ontwikkelen en evalueren van het pedagogisch beleid van de verschillende werksoorten en coachen medewerkers in hun professionele ontwikkeling en pedagogische deskundigheid en kwaliteit.

Meer over inzet Pedagogisch coach/beleidsmedewerker