Taalstimulering heeft het meeste effect voor het 6e jaar. De overheid stimuleert voor- en vroegschoolse educatie om kinderen een betere start te geven op de basisschool. Voorschoolse educatie (VE) begint bij de peuteropvang of het kinderdagverblijf en loopt door tot in de eerste groepen van de basisschool. Er zijn verschillende programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.

VE bij Welschap

Onze kinderdagverblijven en peuteropvang werken met VE programma's om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid voor VE. De peuteropvanglocaties sluiten met hun VE programma grotendeels aan bij de basisschool waar zij gevestigd zijn; dat kan zijn Startblokken, Kaleidoscoop of Uk & Puk. Bij de kinderdagverblijven werken wij met het programma Uk & Puk, dat speciaal voor kinderdagverblijven is gemaakt. Uk & Puk omvat allerlei leuke activiteiten, van knutselen tot zingen, met een gericht woordenaanbod. Zie ook de pagina pedagogisch beleid

VE indicatie

De Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft een signalerende en verwijzende functie en kan kinderen indiceren voor VE. De jeugdverpleegkundige bespreekt dit dan met de ouder(s) en neemt dit op in het Elektronisch Kind Dossier. Bij de plaatsing van een kind bij een peuteropvang of kinderdagverblijf, wordt de VE indicatie aan ons doorgegeven, zodat wij hier extra aandacht aan kunnen besteden.