Bewegen bij kinderdagverblijf en BSO

Wij willen bijdragen aan een gezonde levenswijze van kinderen. Zowel bij de kinderdagverblijven als bij de buitenschoolse opvang is bewegen een belangrijk onderdeel van de dag. We hebben meerdere activiteiten opgezet in het kader van het project JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht.