Gezonde en verantwoorde voeding bij kinderdagverblijf en BSO

Bij onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang verzorgen wij eten en drinken voor uw kind. Wij willen bijdragen aan een gezonde en verantwoorde levenswijze van kinderen. Daarom geven wij kinderen gezonde en verantwoorde voeding.

De pedagogisch medewerkers zijn nauw betrokken bij het voedingsbeleid, zij werken immers in de dagelijkse praktijk met de kinderen. Ons voedingsbeleid is gescreend door een diëtiste en zij heeft ons adviezen gegeven.
Indien uw kind bepaalde voeding niet mag hebben, bijvoorbeeld in verband met een allergie, dan overleggen wij met u hoe we de voeding regelen.