Tarieven Naschoolse opvang in schoolweken en vakantieopvang

Voor naschoolse opvang hebben wij verschillende mogelijkheden: jaaropvang (51 weken), schoolwekenopvang en vakantieopvang.

Tarieven

  Uurtarief 2018 Uurtarief 2019
Jaaropvang 51 weken voor scholen zonder continurooster** € 6,77 € 6,90
Jaaropvang 51 weken voor scholen met continurooster € 6,59 € 6,72
Schoolwekenopvang 40 weken voor scholen zonder continurooster** € 7,78 € 7,93
Schoolwekenopvang 40 weken voor scholen met continurooster € 7,45 € 7,59
Vakantieopvang € 7,78 € 7,93
Extra opvang € 7,78 € 7,93
** Als een school overgaat op continurooster, wijzigt het uurtarief in 'met continurooster'

Klik hier voor de Tarieven per basisschool

Kostenindicatie 2019* Brutotarief 2019 Netto uurtarief 2019*
     1e kind  2e kind
 NSO zonder continurooster 51 weken  € 6,90  € 0,92  € 0,38
 NSO met continurooster 51 weken  € 6,72  € 0,89  € 0,36
 NSO zonder continurooster 40 weken  € 7,93  € 1,95  € 1,41
 NSO met continurooster 40 weken  € 7,59  € 1,61  € 1,07
 Vakantieopvang  € 7,93  € 1,95  € 1,41
 VSO voorschoolse opvang 40 weken  € 10,33  € 4,35  € 3,81
 * De gegevens zijn gebaseerd op een verzamelinkomen van € 40.000 en de kinderopvangtoeslag 2019.

Algemene informatie

*  Wij verzorgen geen opvang in de week van Kerst tot en met Nieuwjaarsdag.
*  De uurprijs voor de naschoolse opvang komt niet volledig in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
*  Het voorlopige maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag voor BSO in 2019 is € 6,89.
*  Door kleine afrondingsverschillen kan het factuurbedrag iets afwijken van de vermelde uurprijs.