Ziekte van uw kind, medicijnen, ongevallen

Bij ons is de opvang voor uw kind gegarandeerd, behalve wanneer uw kind ziek is. In het belang van het zieke kind, de andere kinderen én de pedagogisch medewerkers vangen wij geen zieke kinderen op. Wij kunnen een ziek kind niet de aandacht geven die het nodig heeft. Ook willen we het opvangklimaat zo gezond mogelijk houden. Als uw kind bij ons ziek wordt, dan overleggen de medewerkers met u en vragen u zonodig om uw kind te komen ophalen. Mocht er plotseling deskundige medische hulp voor uw kind nodig zijn, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op; ook proberen we direct contact op te nemen met uw eigen huisarts, of we besluiten met uw kind naar de eerste hulp te gaan.

Medicijnen tijdens de opvang

Medicijngebruik is bij ons niet vanzelfsprekend. Als uw kind (tijdelijk) iets toegediend moet krijgen, kunt u dat vragen en maken wij schriftelijke afspraken met u.

Vaccinaties

Baby’s en zwangere vrouwen zijn erg kwetsbaar als het gaat om besmettelijke (kinder)ziektes. We vinden het belangrijk om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten en adviseren ouders dringend hun kind(eren) volledig te laten vaccineren. Naar aanleiding van berichtgeving in de media onderzoeken wij hoe wij willen/moeten omgaan met vaccinatie en eventuele verplichtstelling.

Onze handelwijze bij ongevallen

Bij al onze locaties zijn pedagogisch medewerkers met het diploma Bedrijfshulpverlening en zijn alle overige medewerkers up to date EHBO geschoold. Uiteraard lichten wij u direct in als een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij uw kind betrokken is.