Ziekte van uw kind, medicijnen, ongevallen

Bij ons is de opvang voor uw kind gegarandeerd, behalve wanneer uw kind ziek is. In het belang van het zieke kind, de andere kinderen én de pedagogisch medewerkers vangen wij geen zieke kinderen op. Wij kunnen een ziek kind niet de aandacht geven die het nodig heeft. Ook willen we het opvangklimaat zo gezond mogelijk houden. Als uw kind bij ons ziek wordt, dan overleggen de medewerkers met u en vragen u zonodig om uw kind te komen ophalen. Mocht er plotseling deskundige medische hulp voor uw kind nodig zijn, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op; ook proberen we direct contact op te nemen met uw eigen huisarts, of we besluiten met uw kind naar de eerste hulp te gaan.

Medicijnen tijdens de opvang

Medicijngebruik is bij ons niet vanzelfsprekend. Als uw kind (tijdelijk) iets toegediend moet krijgen, kunt u dat vragen en maken wij schriftelijke afspraken met u.

Hoe gaan we om met vaccinaties van kinderen

Huidige wet- en regelgeving
De huidige wet- en regelgeving bepaalt dat kinderopvangorganisaties geen onderscheid mogen maken in het plaatsen van niet-gevaccineerde en wel-gevaccineerde kinderen. Gezien deze wetgeving is in de AVG bepaald dat kinderopvangorganisaties ook niet meer mogen vragen of de kinderen gevaccineerd zijn. 

Wat wordt misschien de wijziging in de wetgeving?
De wetswijziging die nu voorligt bij de 1e kamer (en dus nog wacht op een besluit hierover) bepaalt dat kinderopvangorganisaties wel vrij zijn om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Daardoor is er ook geen privacy-belemmering meer om de vraag ‘volgt uw kind het vaccinatieprogramma?’ in het aanmeldformulier op te nemen.

Huidige handelswijze Welschap
Aangezien de huidige wetgeving (je mag niet-gevaccineerde kinderen niet weigeren en daarom mag je er ook niet naar vragen) nog geldt, volgen wij deze regels.

Betekent dit dan dat er nu een groot risico is voor kinderen op locaties van Welschap?
Omdat de vaccinatiegraad in Heemskerk en Beverwijk relatief hoog is, lopen kinderen nu niet meer risico dan in eerdere decennia. De meeste kinderen in Heemskerk en Beverwijk zijn gevaccineerd. Deze kinderen zijn dus goed beschermd.

Wat doet Welschap wanneer de wet verandert?
Wanneer de wetgeving verandert, gaan wij weer aan ouders vragen of zij mee doen aan het vaccinatie programma. Zo kunnen wij volgen wat de vaccinatiegraad is op de diverse locaties. Wanneer de vaccinatiegraad op een locatie een kritische grens bereikt heeft, kan dat tot consequentie hebben dat wij nieuwe kinderen die niet gevaccineerd zijn op die locatie weigeren. 

Onze handelwijze bij ongevallen

Bij al onze locaties zijn pedagogisch medewerkers met het diploma Bedrijfshulpverlening en zijn alle overige medewerkers up to date EHBO geschoold. Uiteraard lichten wij u direct in als een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij uw kind betrokken is.