Algemene voorwaarden

Wij hanteren voor onze kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang de algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Bekijk deze algemene voorwaarden hier: