Tarieven

Wij stellen jaarlijks de tarieven vast voor het nieuwe kalenderjaar in overleg met de Centrale Oudercommissie. Ouders ontvangen in de maand november de Tarievenbrief.

Inschrijfgeld

De inschrijfkosten bedragen € 20 voor het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang of € 10 voor peuteropvang en tussenschoolse opvang.
Als u uw kind al eerder bij ons inschreef voor opvang, betaalt u nooit meer dan € 20 inschrijfgeld totaal.
Het inschrijfgeld wordt via automatische incasso van uw rekening afgeschreven; u ontvangt hiervoor geen factuur.

Algemene voorwaarden en aanvullende bepalingen

Voor alle opvangsoorten hebben wij aanvullende bepalingen vastgesteld op de Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Wanneer door overmacht geen opvang geboden kan worden, is Welschap niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

Kinderopvangtoeslag

Of en hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Welschap kiest niet voor 'uurtje factuurtje'

Veel ouders vragen ons waarom zij voor een hele dag opvang moeten betalen en niet alleen voor de uren opvang die zij daadwerkelijk afnemen. Een begrijpelijke vraag, want dat lijkt goedkoper, maar het tegendeel is waar. De vaste kosten lopen namelijk gewoon door. En die kosten worden vervolgens gespreid over minder uren. Bij het betalen per uur stijgt de uurprijs dan flink en komt ver uit boven het maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag uitgekeerd wordt. Netto zijn ouders dan duurder uit. Kinderopvangorganisaties hebben hiermee geëxperimenteerd. Zij kwamen tot de conclusie dat met deze tariefvorm de opvang financieel niet vol te houden is.
Zie het Onderzoeksrapport opbouw kostprijs en effecten kinderopvang door het Ministerie van VWS.