Buitenschoolse opvang in Heemskerk en Beverwijk

Buiten schooltijd zijn kinderen van 4 tot 13 jaar welkom bij onze buitenschoolse opvang (BSO). Wij bieden een plek waar ze zich thuis voelen en waar ze buiten schooltijd kunnen ontspannen en plezier hebben. Kinderen hebben bij ons altijd iemand om mee te spelen. Wij willen bijdragen aan een gezonde levenswijze van kinderen. Zowel bij de kinderdagverblijven als bij de buitenschoolse opvang is bewegen daarom een belangrijk onderdeel van de dag en wij verzorgen gezonde en verantwoorde voeding en drinken voor uw kind. Wij organiseren afwisselende en uitdagende activiteiten en hebben een sportieve BSO, voor kinderen die het fijn vinden om veel te bewegen.
De Ark De Albatros   De Marel De Sparkel
De Anjelier De Kameleon De Salamander De Zilvermeeuw
Het Atelier         De Piramide SalamanderSportief De Schatkist

BSO & scholen

Onze BSO's zijn in (de buurt van) en gekoppeld aan basisscholen. De opvangtijden van de locaties sluiten aan op de schooltijden. Wij hebben voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur en naschoolse opvang tot 18.30 uur, ook op roostervrije dagen van de scholen. Opvang op studiedagen wordt extra in rekening gebracht.
Tijdens schoolvakanties bieden wij vakantieopvang, we zijn dan de hele dag open.

Voorschoolse opvang & ontbijten

Locaties Anjelier, Kameleon, De Marel, Piramide en Salamander hebben ook voorschoolse opvang en in schoolweken verzorgen wij op alle VSO locaties een gratis ontbijt. 

Pauzevervanging

Bij basisscholen de Anjelier, de Ark, de Bethelschool, de Kariboe, de Lunetten, de Marel, de Panta Rhei, de Sparkel, de Vrijheit, de Zeester, de Zevenhoeven en de Zilvermeeuw vervangen wij in de pauzes de leerkrachten. Zo zien de kinderen tussen de middag en na school dezelfde gezichten.

Opvangpakketten

We werken in de BSO met verschillende opvangpakketten:
  • 51 weken pakket: voor opvang tijdens de 40 schoolweken en de 11 vakantieweken waarop wij open zijn
  • 40 weken pakket: voor opvang alleen tijdens de 40 schoolweken
  • 9 weken pakket (vakantieopvang): voor opvang tijdens 9 van de 11 vakantieweken
  • Het is mogelijk om de opvang in de vakantie vanaf 7.30 uur te laten starten

Vakantietegoed uren
We werken met vakantietegoed uren die u in het ouderportaal toegekend krijgt. Dit zijn de uren van het contract dat u met ons afgesloten heeft.
Bij een 51 weken pakket krijgt u per kalenderjaar per contractdag 110 uur vakantietegoed (namelijk 11 vakantieweken x 10 uur opvang per dag).
Bij een 9 weken pakket krijgt u per kalenderjaar per contractdag 90 uur vakantietegoed (namelijk 9 vakantieweken x 10 uur opvang per dag).
Met dit vakantietegoed meldt u de kinderen via het ouderportaal aan voor de vakantieopvang. Wilt u meer weten over hoe u uw kind kunt aanmelden via het ouderportaal, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Pluspakket

Bovenop uw bestaande contract voor buitenschoolse opvang, kunt u een Pluspakket afsluiten. Hiermee koopt u alvast extra uren in, om gedurende het kalenderjaar in te zetten voor bijvoorbeeld een studiedag of een extra vakantiedag.
Hoe werkt dit?
Bij een 51 weken pakket koopt u een urentegoed van 55 uur; bij een 40 weken pakket koopt u een urentegoed van 40 uur. De uren worden onderdeel van uw contract en kunt u het hele kalenderjaar benutten voor extra/incidentele opvang. De uren die aan het einde van het jaar niet benut zijn, komen te vervallen.
Voordelen
De plusuren worden onderdeel van het contract, u kunt hier direct kinderopvangtoeslag voor aanvragen. U kunt het urentegoed het hele kalenderjaar inzetten. In het ouderportaal kunt een pluspakket eenvoudig aanvragen en heeft direct inzage hoeveel uur u nog tegoed heeft.

Opvang nodig?

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neemt u dan contact met ons op. Bij enkele locaties hebben wij een wachtlijst. Mocht dit voor de locatie van uw voorkeur gelden, dan kunnen we eventueel met u bekijken wat wel mogelijk is. Wij denken graag met u mee.

Inschrijven

Een kind aanmelden voor buitenschoolse opvang kan vanaf 3 jaar. De minimale afname voor buitenschoolse opvang is 1 dag. 
Klik hier om uw kind in te schrijven

Ouderinformatie

Pedagogisch Beleid
Veelgestelde vragen