Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden kunnen twee dagdelen per week komen spelen in één van onze peuteropvanglocaties; voor peuters een uitdagende en veilige omgeving. Peuters kunnen zo spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen. We werken met thema's en activiteiten die de (taal)ontwikkeling van de jonge kinderen stimuleren. Samen met basisscholen werken we aan voor- en vroegschoolse educatie, VVE.

Locaties

Groepen, begeleiding en tijden

Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters. Twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen. De tijden sluiten aan bij de haal- en brengtijden en de vakanties van de school.

Voor wie is peuteropvang?

Peuteropvang is voor kinderen uit Heemskerk en Beverwijk vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. De opvang is op 2 ochtenden per week; bij de meeste locaties van 8.15 tot 12.15 uur. Het aantal groepen is per locatie verschillend.
Ouders kunnen peuteropvang voor 2 ochtenden per week afnemen, eventueel in combinatie met dagopvang bij een van onze kinderdagverblijven.Voor kinderen die na de peuteropvang naar de basisschool gaan, kunnen wij een rol spelen bij het wennen.

Extra ochtenden VVE

Kinderen met een VVE indicatie - die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling - mogen 2 extra ochtenden naar de peuteropvang. Deze extra ochtenden zijn voor ouders kosteloos; de gemeente geeft hiervoor subsidie. De VVE indiciatie wordt gegeven door het consultatiebureau.

CD met kinderliedjes

Download hier de favoriete liedjes van Welschap Kinderopvang en oefen thuis ook met uw kind (zip bestand).

Wet Kinderopvang

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Meer informatie

Inschrijven

Ouders kunnen hun kind inschrijven als het 12 maanden oud is. Klik hier om uw kind in te schrijven

Bij enkele locaties hebben wij een wachtlijst. Mocht dit voor de locatie van uw voorkeur gelden, dan kunnen we eventueel met u bekijken wat wel mogelijk is. Wij denken graag met u mee.

Ouderinformatie

Pedagogisch Beleid