Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Peuteropvang is opvang op 2 dagdelen per week; in een ruimte die voor peuters veilig en uitdagend is. Peuters kunnen zo spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen. We werken met thema's en activiteiten die de (taal)ontwikkeling van de jonge kinderen stimuleren. Samen met basisscholen werken we aan voor- en vroegschoolse educatie, VVE.

Locaties

Groepen, begeleiding en tijden

Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters. Twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen. De tijden sluiten aan bij de haal- en brengtijden en de vakanties van de school.

Voor wie is peuteropvang?

Peuteropvang is voor kinderen uit Heemskerk en Beverwijk van 2,3 jaar tot 4 jaar. De opvang is op 2 ochtenden per week; bij de meeste locaties van 8.30 tot 12.00 uur. Het aantal groepen is per locatie verschillend.

Ouders kunnen peuteropvang voor 2 ochtenden per week afnemen, eventueel in combinatie met dagopvang bij een van onze kinderdagverblijven.Voor kinderen die na de peuteropvang naar de basisschool gaan, kunnen wij een rol spelen bij het wennen.

Uitbreiding uren

VVE uren

Kinderen met een VVE-indicatie die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling komen momenteel twee dagdelen én een extra dagdeel kosteloos (d.m.v. subsidie van de gemeente) op de peuteropvang. Het kabinet heeft het aanbod uitgebreid naar 16 uur per week voor VVE-peuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud. Dat betekent dat de dagdelen worden uitgebreid naar 4 uur van 8.15 uur tot 12.15 uur. Kinderen met een VVE indicatie komen vanaf 2,5 jaar twee dagdelen én twee dagdelen kosteloos.

Kinderen met een VVE-indicatie die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling komen twee dagdelen én twee dagdelen kosteloos (d.m.v. subsidie van de gemeente) op de peuteropvang. Een dagdeel peuteropvang is 4 uur, namelijk van 8.15 uur tot 12.15 uur.

 

Wet Kinderopvang

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Meer informatie

Inschrijven

Ouders kunnen hun kind inschrijven als het 12 maanden oud is.
Klik hier om uw kind in te schrijven

Ouderinformatie

Pedagogisch Beleid