Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Peuteropvang is opvang op 2 vaste dagdelen per week; in een ruimte die voor peuters veilig en uitdagend is. 
Peuters kunnen zo spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen. We werken met thema's en activiteiten die de (taal)ontwikkeling van de jonge kinderen stimuleren. Samen met basisscholen werken we aan voor- en vroegschoolse educatie, VVE.

Locaties

Beestenboel bij basisschool de Ark
Blokkendoos bij basisschool het Rinket
Kangoeroe bij basisschool St. Leonardus
Karekiet bij basisschool Tweespan
Kikker bij basisschool Anne Frank
Kleine Atelier bij basisschool de Lunetten
Rupsje bij basisschool de Vlinder
Spetters bij basisscholen Panta Rhei en de Zeester
Toverlantaarn bij basisschool de Kariboe

Groepen, begeleiding en tijden

Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters. Twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen. De tijden sluiten aan bij de haal- en brengtijden en de vakanties van de school.

Voor wie is peuteropvang?

Peuteropvang is voor kinderen uit Heemskerk van 2,3 jaar tot 4 jaar en uit Beverwijk van 2,4 jaar tot 4 jaar.
De opvang is op 2 ochtenden per week; bij de meeste locaties van 8.30 tot 12.00 uur, bij een enkele locatie van 8.45 tot 12.15 uur. Het aantal groepen is per locatie verschillend.
Bij een aantal locaties komen kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling een derde ochtend.
Ouders kunnen peuteropvang voor 2 ochtenden per week afnemen, eventueel in combinatie met dagopvang bij een van onze kinderdagverblijven.
Voor kinderen die de dagopvang bij de Kangoeroe bezoeken, is aanvullende peuteropvang voor 1 ochtend per week mogelijk.
Voor kinderen die na de peuteropvang naar de basisschool gaan, kunnen wij een rol spelen bij het wennen.

Wet Kinderopvang

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Meer informatie

Inschrijven

Ouders kunnen hun kind inschrijven als het 12 maanden oud is.
Klik hier om uw kind in te schrijven

Ouderinformatie

Praktische Info voor de Peuteropvang
Pedagogisch Beleid