Stage lopen bij

Welschap Kinderopvang

Stage

Voor een leuke en leerzame stage heb je bij ons verschillende mogelijkheden.
Wij bieden stageplaatsen voor diverse opleidingen:

  • vmbo.
  • Helpende zorg en welzijn (niveau 2).
  • Sport en bewegen (niveau 3).
  • Pedagogisch medewerker (niveau 3).
  • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4).

Al onze locaties zijn erkend als SBB leerbedrijf.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)​​​ en Personenregister Kinderopvang (PRK)
Voor alle werkenden in de kinderopvang is op grond van de wet Kinderopvang een VOG en een inschrijving bij het PRK verplicht. Dit geldt ook voor stagiaires en student-werknemers, die meer dan 60 uur per jaar stage lopen. Bijbehorende kosten worden door Welschap Kinderopvang vergoed.

Je mag dus alleen met een stage starten als je in bezit bent van een VOG en de koppeling in het PRK gelukt is.

BOL-stage

Tijdens je BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) ga je het merendeel van de tijd naar school en loop je daarnaast stage in de praktijk. Je komt niet in dienst van Welschap Kinderopvang, maar je ontvangt een stagevergoeding conform de cao. 

BBL-stage

Bij een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) ga je werken en leren tegelijkertijd. Je hebt een leer-arbeidsovereenkomst en verdient een salaris conform de cao kinderopvang. In veel gevallen worden de opleidingskosten geheel of gedeeltelijk vergoed door Welschap Kinderopvang.

Snuffelstage

Als je overweegt om na het vmbo een beroepsopleiding te volgen, kun je bij ons op snuffelstage komen. Een snuffelstage is een mooie manier om kennis te maken met de kinderopvang. De duur van de stage kan variëren van enkele dagen tot maximaal twee weken. In deze periode word je begeleid door een pedagogisch medewerker op de locatie.

Interesse om bij ons stage te lopen? Solliciteer dan hier.

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling

Heb jij een opleiding die voorheen bevoegdheid gaf om te mogen werken in de kinderopvang, maar nu niet meer? Of mag je wel werken bij de buitenschoolse opvang, maar je wilt graag werken in de peuteropvang of bij een kinderdagverblijf? Vaak kun je door het behalen van een aanvullend bewijs weer aan de slag in de kinderopvang. Wij kijken graag samen met jou naar alle mogelijkheden om dit aanvullend bewijs te halen. In veel gevallen worden de opleidingskosten geheel of gedeeltelijk vergoed door Welschap Kinderopvang.