Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen aan ons. Staat uw vraag hier niet bij? Vraag het dan aan onze Klantenservice Kinderopvang via telefoonnummer 0251 731 731; of stuur een email naar Wij doen ons uiterste best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Noodopvang

De verklaring van cruciaal beroep kunt u invullen in de ouderapp bij ‘overig’. U klikt op de naam van uw kind, gaat weer naar 'overig' en klikt op ‘verklaringen’; hier kunt u invullen dat u een cruciaal beroep heeft.
In het ouderportaal via de website kunt u dit doen bij ‘mijn gegevens’ en ‘mijn toestemmingen’.

BSO Pluspakket

De plusuren worden onderdeel van het contract, u kunt hier direct kinderopvangtoeslag voor aanvragen. U kunt het urentegoed het hele kalenderjaar inzetten, u maakt uw aanvraag eenvoudig via het ouderportaal en heeft direct inzage hoeveel uur u nog tegoed heeft.
U kunt de plusuren gebruiken voor extra opvang op een vakantiedag, een studiedag of een extra dag bij de BSO. Ook kunt u de plusuren gebruiken om de opvang tijdens de vakantie- of studiedagen om 7.30 uur te laten beginnen in plaats van 8.30 uur. U kunt de plusuren niet gebruiken voor de uren van de voorschoolse opvang (VSO)


Nee, dat is helaas niet mogelijk. De plusuren zijn een aanvulling op het opvangcontract voor uw kind en zijn alleen voor dat kind in te zetten.

Nee, dat hoeft niet. U kunt nog steeds een contract afsluiten dat begint met vroege opvang vanaf 7.30 uur tijdens de vakantiedagen. Het uurtarief voor dit extra uur is het uurtarief wat u voor uw hele contract betaald en niet het uurtarief van de VSO. Via het ouderportaal kunt u op studiedagen het uur extra opvang van 7.30 - 8.30 uur  aanvragen.

U betaalt het uurtarief van uw huidige contract. Zie tabel voor het bedrag:
 
Pluspakket 40 weken = 40 uur 51 weken = 55 uur
Zonder continurooster 40 uur x € 8,17 = € 326,80 55 x € 7,11 = € 391,00
Met continurooster 40 uur x € 7,82 = € 312,80 55 x € 6,92 = € 380,60
Uw pluspakket komt bovenop uw huidig contract en hier krijgt u maandelijks een factuur van.
 
Pluspakket kosten per maand 40 weken = 40 uur 51 weken = 55 uur
Zonder continurooster € 326,80/12 = € 27,23 € 391,00/12 = € 32,58
Met continurooster € 312,80/12 = € 26,07 € 380,60/12 = € 31,72
U kunt het pluspakket het gehele jaar aanschaffen samen met uw reguliere contract. De uren kunt u gedurende een jaar ingaande de startdatum van uw contract gaan inzetten.

Bij een tussentijdse opzegging worden de resterende termijnen worden voor u berekend en het openstaande bedrag wordt dan op de eerst volgende factuur in rekening gebracht.

Dit kunt u aangeven via het inschrijfformulier op de website. U kunt ook altijd een mail sturen naar kinderopvang@welschap.nl voor meer informatie over het pluspakket.

Bij de inzet van plusuren voor een studiedag krijgt u zo snel mogelijk een reactie van de locatie. Bij de inzet van overige extra dagen komt maximaal 14 dagen van te voren een reactie.Kinderopvangtoeslag

U kunt een proefberekening maken op de website van de belastingdienst om te bepalen óf u recht heeft op kinderopvangtoeslag en zo ja, voor hoeveel kinderopvangtoeslag u in aanmerking komt.
U kunt de proefberekening maken via de Rekenhulp toeslagen van de Belastingdienst.
1. Hoe moet ik betalen en hoe ontvang ik geld terug?
 • U meldt bij Welschap dat u recht heeft kinderopvangtoeslag. Als uw kind kan starten met de opvang, stelt Welschap uw overeenkomst op op basis van deze informatie.
 • U tekent de overeenkomst en vraagt de kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst.
 • U ontvangt van Welschap een factuur. U betaalt deze factuur via automatische incasso, rond de 5e van de betreffende maand
2. Waar vraag ik kinderopvangtoeslag aan en wat heb ik nodig
 • U vraagt de kinderopvangtoeslag aan via uw DigID op de website van de Belastingdienst.
 • U geeft het gemiddeld aantal uren per maand op: bij twee dagdelen per week is dit 23,3 uur.
 • U geeft het LRKPnummer van uw locatie op: deze vindt u op onze website onder LRK overzicht.
 • U geeft het bruto uurtarief op: Deze vindt u op uw overeenkomst of op onze website onder Kosten.
3. Vanaf wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
U vraagt uw kinderopvangtoeslag minimaal 2 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van uw overeenkomst aan. Zo ontvangt u tijdig uw kinderopvangtoeslag. Vraag de toeslag niet later dan 3 maanden na de ingangsdatum aan om te voorkomen dat u kinderopvangtoeslag mis loopt.
 
4. Mijn kind maakt al gebruik van een kinderdagverblijf en daarvoor ontvang ik kinderopvangtoeslag.
    Kom ik voor de peuteropvang dan nog in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U ontvangt voor kinderen van 0-4 jaar kinderopvangtoeslag voor een maximum aantal uren van 140% van de minst werkende partner. Dat betekent dat wanneer de minst werkende partner bijvoorbeeld 24 uur werkt, er recht is op 33,6 uur kinderopvangtoeslag per week voor uw kind. Gaat uw kind per week twee dagen van 11 uur naar een kinderdagverblijf en twee dagdelen (7 uur) naar de peuteropvang, dan is dat dus geen probleem.
 • U levert een ingevuld formulier 'Ouderverklaring' met de benodigde informatie aan bij Welschap. U krijgt dit formulier tijdig thuisgestuurd of kunt deze hier downloaden.
 • U vraagt een inkomensverklaring aan bij de belastingdienst. Dit kan telefonisch of via uw DigID.
 • Als uw kind kan starten met de peuteropvang dan stelt Welschap een overeenkomst op gebaseerd op uw inkomen en dus op uw ouderbijdrage.
 • U ontvangt van Welschap een factuur met de subsidie daarin verrekend. U betaalt alleen uw ouderbijdrage zoals vermeld op deze factuur. De kosten voor de peuteropvang worden omstreeks de 5e van de maand geïncasseerd.
 • U ontvangt geen tegemoetkoming via de gemeente. Alles is verrekend op de factuur die u krijgt van Welschap.
Geeft u uw wijzigingen dan door aan de Belastingdienst >Toeslagen > Wijzigingen doorgeven.

U kunt ook zelf op de website van de belastingdienst een proefberekening maken om te zien of u (nog) recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Heeft u geen recht meer op kinderopvangtoeslag of juist geen recht meer op een tegemoetkoming van de gemeente? Geeft u de wijziging in uw inkomenssituatie dan door aan de medewerkers van de Klantenservice Kinderopvang van Welschap. Zij maken een nieuwe overeenkomst voor u, aangepast aan uw nieuwe inkomenssituatie.


Kinderdagverblijf

Wij adviseren om uw kind te laten wennen in de eerste week dat u de opvang afneemt. U spreekt de wendagen af op de locatie. U krijgt vervolgens een tegoedbon waarmee u recht heeft op 1 dag opvang.
Het is mogelijk om een flexibele halve dag opvang en hele dag opvang 1x per 14 dagen bij ons af te nemen. Dit is alleen mogelijk op woensdag of vrijdag en in combinatie met een vaste opvangdag per week. We hebben een beperkt aantal flexibele plekken beschikbaar per locatie.
Halve dagopvang is alleen mogelijk op woensdag of vrijdag in combinatie met een vaste opvangdag per week. Een halve dag opvang is 5,5 uur:
 • ’s morgens van 7.30 – 13.00 uur
 • ’s middags van 12.30 – 18.00 uur
Ja dat kan op locatie de Kangoeroe. Hier bieden we naast kinderopvang ook peuteropvang (en buitenschoolse opvang) aan.
Wanneer uw kind twee jaar is kan het naast de dagopvang ook een of meer ochtend(en) gebruik maken van de peuteropvang. Het dagverblijf en de peuteropvang werken samen.
Als beide opvangsoorten op dezelfde dag vallen is het helaas voor de leidsters niet mogelijk om uw kind naar het kinderdagverblijf te brengen of van de peuteropvang op te halen. De peuteropvang volgt namelijk de tijden van de school en is tot 12.00 uur. De middagopvang bij het kinderdagverblijf start vanaf 12.30 uur.
Wij adviseren u om zich eerst in te schrijven via het inschrijfformulier op de website. Zo hebben we alle gegevens op een rij en kunnen we kijken of er plaats is vanaf de gewenste opvangdatum. Wij werken met wachtlijsten op basis van inschrijfdatum. U kunt zich inschrijven vanaf 3 maanden zwangerschap.
Het inschrijfgeld voor het kinderdagverblijf bedraagt € 10,- . Dit inschrijfgeld is (eventueel) ook gelijk voor de peuteropvang en voor de buitenschoolse opvang. Wanneer u in een later stadium van deze opvangsoorten gebruik wilt maken, kunt u zonder verdere kosten een aanvraag doen in het ouderportaal.
Wij tellen alle opvanguren die u afneemt van het hele jaar bij elkaar op en delen deze door 12 maanden. Zo betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. De week tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij gesloten. Deze uren worden uiteraard niet meegeteld.
Als uw kind ziek is of op vakantie krijgt u geen geld terug. U kunt in het ouderportaal wel een aanvraag doen om deze dagen te ruilen. Deze aanvraag komt binnen op de locatie en zal maximaal 14 dagen van te voren worden goedgekeurd mits er plaats beschikbaar is.

Peuteropvang

Peuteropvang is kortdurende, brede ontwikkelingsstimulering voor peuters van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen zo spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen en nieuwe ervaringen opdoen. Peuteropvang wordt ingevoerd om te zorgen voor een betere afstemming tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs.
Alle peuteropvang groepen zijn geopend van 8.15 – 12.15 of van 8.30 - 12.00 uur (inclusief breng- en haaltijden). Peuteropvang is 2 ochtenden per week. Per peuteropvanglocatie kan de combinatie van dagen verschillen. Kinderen met een VVE-indicatie komen 2 ochtenden extra naar de opvang.

De peuteropvang volgt de officiële vakanties van de basisscholen zoals aangegeven door het ministerie van Onderwijs. Daarnaast zijn wij gesloten op officiële feestdagen (2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
U kunt uw kind inschrijven voor de peuteropvang als uw kind 12 maanden oud is. U ontvangt een bevestiging van inschrijving en voldoet de inschrijfkosten.
Kinderen uit Heemskerk en Beverwijk mogen vanaf 2 jaar en 3 maanden starten met de peuteropvang, mits er plaats is.
Bij peuteropvang het Kleine Atelier en peuteropvang de Kangoeroe mogen kinderen starten vanaf 2 jaar, mits er plaats is.
U gaat een bedrag betalen dat afhankelijk is van uw inkomen. U krijgt ,afhankelijk van uw inkomen, een groot gedeelte hiervan terug via de kinderopvangtoeslag of de gemeente waarin u woonachtig bent. Dat betekent dat u netto per uur een stuk minder betaalt. Bij de peuteropvang worden twee groepen ouders onderscheiden
 1. Ouders die allebei werken óf een opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus volgen hebben recht op kinderopvangtoeslag. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen waardoor u een groot deel van de opvangkosten terug kunt krijgen.
 2. Ouders uit kostwinnersgezinnen (gezinnen waarvan één van beide ouders werkt) en niet-werkende ouders krijgen de peuteropvang voor een deel gesubsidieerd door de gemeente. Zij betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 3. Eénoudergezinnen hebben recht op kinderopvangtoeslag als de ouder werkt óf een opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus volgt. Zo niet, dan krijgt de ouder de peuteropvang voor een deel gesubsidieerd door de gemeente
De tarieven voor peuteropvang en de ouderbijdragen stellen we jaarlijks in oktober vast. U vindt ze op de pagina Tarieven Peuteropvang.
 • Welschap factureert de peuteropvang vooraf. Dus eind december ontvangt u een factuur voor de maand januari en zo verder. U kunt uw facturen inzien via het ouderportaal. U heeft hiervoor uw debiteurennummer nodig. Dit debiteurennummer staat onder andere op uw opvangovereenkomst.
 • De kosten voor de peuteropvang worden omstreeks de 5e van de maand geïncasseerd van uw rekening. Dus rond 5 januari wordt uw bijdrage voor de maand januari geïncasseerd.
 • De kosten van 40 schoolweken peuteropvang worden verspreid over 10 maanden (september – juni).
 • In juli en augustus wordt er niet gefactureerd.

Kinderen met een VVE indicatie komen vanaf 2,5 jaar twee dagdelen betaald én twee dagdelen kosteloos.

 


Buitenschoolse opvang

Wij hanteren 1 maand opzegtermijn.
Wij houden er in de planning rekening mee wanneer er al een broer of zus opvang heeft. Het is wel belangrijk dat u uw tweede kind ook op tijd inschrijft bij ons. Dit kan vanaf de leeftijd van 3 jaar.
Wij verwijzen u naar het tarievenoverzicht op onze website.
In het ouderportaal kunt u de afwezigheid van uw kind(eren) doorgeven. De dagen dat zij afwezig zijn kunt u proberen om als ruildag in te zetten. U krijgt van de locatie te horen of de ruildag mogelijk is.
In het voorjaar (rond mei) vragen wij aan de locatie of ze willen inventariseren welke ouders wanneer met vakantie zijn. Standaard halen wij de laatste 2 weken uit het contract. Mocht u 2 andere weken in de zomervakantie op vakantie zijn dan passen wij de dagen voor u aan. Het is ook belangrijk dat u de kinderen afwezig meldt in het ouderportaal. Mocht u langer dan 2 weken afwezig zijn, dan kunt u de extra afwezige dagen als ruildagen in zetten.
Onze ervaring is dat de meeste mensen 2 weken per jaar afwezig zijn. Voor deze weken hoeft u niet te betalen in uw vakantiecontract. Mocht u wel op extra vakantiedagen opvang nodig hebben, dan kunt u deze dagen als extra dagen bij ons aanvragen. Het tarief voor de extra dagen is hetzelfde als voor de dagen in uw vakantiecontract. Aan de hand van de samenstelling van de groep en het aantal kinderen op een dag bekijken we of een plek beschikbaar is. De aanvraag kunt u doen via het digitale ouderportaal en is altijd in overleg met de groepsleiding.
U kunt standaard uw kind(eren) brengen vanaf 8:30 uur. Mocht u opvang willen afnemen vanaf 7:30 uur dan is dit ook mogelijk. We passen uw contract dan aan naar de starttijd 7:30 uur.  
Bij een vakantiecontract sluit u een contract met ons af voor de opvang van 9 van de 11 vakantieweken.
U kunt uw kind inschrijven vanaf de leeftijd van 3 jaar.
De BSO locaties zijn 51 weken per jaar geopend, ze zijn gesloten in de week tussen kerst en oud en nieuw.