Suggesties & Klachten

Wij doen er alles aan om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het voorkomen dat u op een moment minder tevreden bent. Of u heeft misschien suggesties om zaken te verbeteren. Ouders hebben diverse mogelijkheden om een suggestie of klacht bespreekbaar te maken.

U kunt als eerste de medewerker(s)van de betreffende locatie benaderen. Komt u in overleg met de medewerker(s) niet tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de locatie. Als dat niet tot tevredenheid is, kunt u zich schriftelijk wenden tot de directeur van Welschap.
Voor de behandeling van klachten betreffende een gedraging van Welschap of bij Welschap werkzame personen jegens een ouder of kind of de overeenkomst tussen Welschap en de ouder, hebben wij een Klachtenreglement.

U kunt uw suggestie of klacht ook kenbaar maken via het contactformulier op de pagina contact.
Wij nemen elke klacht of suggestie serieus, want daarmee kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

Klachtenloket Kinderopvang

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang.

Het Klachtenloket Kinderopvang geeft informatie over onderwerpen die kunnen leiden tot klachten, zoals veiligheid, communicatie, contracten of kwaliteit. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de ouder een geschil aanhangig maken bij De Geschillencommissie Kinderopvang, waar Welschap bij aangesloten is.

Download hier de brochure van het Klachtenloket Kinderopvang

Ouders kunnen ook veel informatie vinden op de website van de de landelijke belangenvereniging BOinK.