Tarieven

Wij stellen jaarlijks de tarieven vast voor het nieuwe kalenderjaar in overleg met de Centrale Oudercommissie. Ouders ontvangen in de maand november de Tarievenbrief.

Algemene voorwaarden en aanvullende bepalingen

Voor alle opvangsoorten hebben wij aanvullende bepalingen vastgesteld op de Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang / General Terms and Conditions for Childcare, Day Nursery and Out-of-School Wanneer door overmacht geen opvang geboden kan worden, is Welschap niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

Kinderopvangtoeslag

Of en hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Rekentool

U kunt de kosten voor uw situatie berekenen met behulp van onze rekentool.

Welschap kiest niet voor 'opvang per uur'

Soms vragen ouders ons waarom zij de opvang niet per uur kunnen afnemen en betalen. Een begrijpelijke vraag, want dat lijkt goedkoper, echter het tegendeel is waar. De vaste kosten lopen namelijk gewoon door. En die kosten worden dan gespreid over minder uren. Bij het betalen per uur stijgt de uurprijs dan flink en komt ver uit boven het maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag wordt verkregen. Netto zijn ouders dan duurder uit.