Goede kwaliteit bieden is onze drijfveer

Op de eerste plaats voor de opvang van de kinderen, maar ook voor allerlei andere zaken zoals veilige accommodaties, de speelmogelijkheden en activiteiten, betrokken en gekwalificeerd personeel, verantwoorde voeding en goede bedrijfsvoering.

Om de pedagogisch kwaliteit en de veiligheid en gezondheid van de kinderen te borgen, werken we volgens de Wet IKK, de landelijke Kwaliteitseisen voor Kinderopvang. Deze zijn geformuleerd door de belangenvereniging voor ouders BOinK in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Het toezicht op de naleving van het convenant wordt uitgevoerd door de GGD. De inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en kunt u via de locatiepagina's op deze website vinden. Ze liggen ook ter inzage op de locaties. Onze kinderdagverblijven, peuteropvanglocaties en locaties buitenschoolse opvang zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Oudertevredenheid

In oktober 2018 hield Welschap Kinderopvang een organisatie breed klanttevredenheidonderzoek onder ouders van de dagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Het gemiddelde algemene rapportcijfer wat wij van ouders krijgen is een 8,1. Dat is net iets hoger dan in 2017 en dan het landelijk gemiddelde (beide 8,0). We zijn blij met deze uitkomst. Naast veel positieve reacties zijn er ook verbeterpunten. Voor zover die niet al in beeld waren, hebben we die in 2019 opgepakt.