Goede kwaliteit bieden is onze drijfveer

Op de eerste plaats voor de opvang van de kinderen, maar ook voor allerlei andere zaken zoals veilige accommodaties, de speelmogelijkheden en activiteiten, betrokken en gekwalificeerd personeel, verantwoorde voeding en goede bedrijfsvoering.

Om de pedagogisch kwaliteit en de veiligheid en gezondheid van de kinderen te borgen, werken we volgens de Wet IKK, de landelijke Kwaliteitseisen voor Kinderopvang. Deze zijn geformuleerd door de belangenvereniging voor ouders BOinK in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Het toezicht op de naleving van het convenant wordt uitgevoerd door de GGD. De inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en kunt u via de locatiepagina's op deze website vinden. Ze liggen ook ter inzage op de locaties. Onze kinderdagverblijven, peuteropvanglocaties en locaties buitenschoolse opvang zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Oudertevredenheid

In november 2020 hebben wij een klanttevredenheidonderzoek gehouden onder ouders van de kinderdagverblijven en peuteropvang. Het gemiddelde algemene rapportcijfer dat wij van ouders krijgen is een 8,4. Een hoger cijfer dan in 2018 en ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Een mooi resultaat waar we blij mee zijn. Naast de positieve reacties zijn er wat verbeterpunten. Voor zover die niet al in beeld waren, pakken we die op in 2021.
Eind 2021 houden we een klanttevredenheidonderzoek onder ouders van buitenschoolse opvang.