Buitenschoolse opvang

de Schatkist

Een kleine, gezellige locatie

gelegen aan de duinen en het strand

De Schatkist is de BSO in Wijk aan Zee en heeft zijn plek in het gebouw van basisschool De Vrijheit.

De Schatkist is een kleine BSO en heeft plek voor maximaal 21 kinderen. Er is veel ruimte, zowel binnen als buiten. Het bijzondere van de Schatkist is dat de buitenruimte grotendeels in de duinen ligt. Vanuit de twee groepsruimtes kijk je hierop. Dit heeft invloed op de sfeer en de manier waarop de pedagogisch medewerkers met de kinderen omgaan. Vrijheid binnen kaders, noemen wij het. Er kan en mag veel, maar kinderen weten ook heel goed waar de grenzen liggen.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zichzelf mag zijn en kan doen waar hij of zij zin in heeft. Er zijn dan ook veel verschillende hoeken om in te spelen. En natuurlijk spelen we vaak buiten. Schatkist-kinderen zijn veelal buitenkinderen. Verder bieden de pedagogisch medewerkers activiteiten via maandelijkse thema’s aan. Hierbij is er extra aandacht voor kinderen die ouder zijn dan 8 jaar. Via de kinderraad kunnen de kinderen aangeven wat zij belangrijk vinden.

Op dit moment biedt de Schatkist opvang aan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Bij voldoende belangstelling gaat de opvang ook op vrijdag open. In de schoolvakanties voegt BSO de Schatkist samen met BSO de Anjelier en BSO de Sparkel.

Pluspunten

  • Speelplein in de duinen
  • Vrijheid binnen kaders
  • Gezellige sfeer
  • Grote binnenruimte
  • Dorpse betrokkenheid
Opvangtijden
Maandag t/m donderdag van 14.00 tot 18.30 uur.
Aanspreekpunt
Assistent leidinggevende: Sharon van Wilgenburg
Leidinggevende: Elvira Snelle
Locatiegegevens
Buitenschoolse opvang de Schatkist
Dorpsduinen 12
1949 EG, Wijk aan Zee
LRK nummer: 614182177