Kinderdagverblijf

Eigenwijze

Een mooi en nieuw kinderdagverblijf

waar kinderen met liefde en zorg worden opgevangen

Kinderdagverblijf Eigenwijze is gevestigd aan de Visserstraat in Heemskerk en is onderdeel van kindcentrum Eigenwijze. Een compleet programma waarin onderwijs en opvang elkaar aanvullen en versterken. Ons kinderdagverblijf is in juni 2022 gestart en wij zijn trots op onze mooie, nieuwe en lichte locatie. Wij bieden ruimte aan drie verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Elke groep heeft ruimte voor maximaal 16 kinderen.

Alle groepen werken met het voorschoolse educatie programma Uk & Puk, waarbij de pop Puk een grote rol speelt. Hiermee proberen wij spelenderwijs kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling.

Kindcentrum Eigenwijze
Kindcentrum Eigenwijze biedt als kindcentrum een plek waar je samen leeft en je thuis voelt. Wat ons drijft is kinderen helpen zich tot actieve en creatieve wereldburgers te ontwikkelen. Waar wij precies voor staan, is vertaald naar een eigen schoollied mét een gave videoclip. Bekijk 'm hier

Pluspunten

  • Mooie, nieuwe locatie
  • Intensieve samenwerking met school
  • Voorschoolse educatie
  • Nieuwe buitenspeelplaats
Opvangtijden
Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur.
Aanspreekpunt
Assistent leidinggevende: Shirley van Lieshout
Locatiegegevens
Kinderdagverblijf Eigenwijze
De Visserstraat 6
1964 ST, Heemskerk
LRK nummer: 144811364