Enthousiaste medewerkers verzorgen de opvang

Voor de opvang zetten wij gekwalificeerde en professionele medewerkers in, ook bij vervanging. Zij krijgen op verschillende manieren ondersteuning bij het uitoefenen van hun werk en volgen regelmatig trainingen en scholing. Daarmee houden zij de deskundigheid voor hun vak op peil.

Bij de kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang werken pedagogisch medewerkers. Zij zijn minimaal opgeleid op MBO niveau. Alle opvanggroepen hebben in principe vaste medewerkers en bij voorkeur werken medewerkers drie of meer dagen in de week; dit komt de continuïteit in relatie met de kinderen, ouders en collega’s ten goede. Bij de peuteropvang en de kinderdagverblijven zijn de medewerkers geschoold in VE voorschoolse educatie.

De eindverantwoordelijkheid van elke opvanglocatie ligt bij een leidinggevende. Alle kinderdagverblijven en locaties buitenschoolse opvang hebben een assistent leidinggevende die naast het werk op een groep, het eerste aanspreekpunt is voor ouders.