Peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018 Peuteropvang

Al enige tijd wordt gewerkt aan harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang. De kwaliteitseisen zijn vergaand gelijk gesteld en de overheid wil ook het wettelijk kader en de financieringsstructuur gelijkschakelen.

Dit betekent dat onze peuterspeelzalen per 1 januari 2018 onder de Wet Kinderopvang vallen en verder gaan als Peuteropvang

Klik hier voor meer uitleg over Peuterspeelzaal wordt Peuteropvang