Vakantieopvang

Vakantieopvang is voor kinderen vanaf 4 jaar die de basisschool bezoeken. De kinderen komen op één of meer vaste dagen in de schoolvakanties.
  • De vakantieopvang is van 8.30 tot 18.30 uur.
  • Het is mogelijk om vakantieopvang vanaf 7.30 uur bij ons af te nemen.
  • Het aantal kinderen dat vakantieopvang per dag mag afnemen, is aan een maximum gebonden.
  • Wij bieden vakantieopvang voor alle locaties.

Uw kind wordt geplaatst bij de naschoolse opvang die gekoppeld is aan de school waar uw kind op zit. In de vakanties kunnen groepen en/of locaties worden samengevoegd. Bij het intakegesprek ontvangt u hier meer informatie over.