Oudercontact en overdracht

Wij vinden een regelmatig en goed contact met ouders belangrijk. Bij het brengen en/of halen heeft u contact met de pedagogisch medewerker(s) van de opvang van uw kind. Eventuele bijzonderheden en/of hoe de dag is verlopen, dragen we aan elkaar over. De kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang hebben ook contact met ouders via de Konnect OuderApp en het ouderportaal.

 

Oudergesprekken

Jaarlijks bieden wij ouders de mogelijkheid voor een voortgangs- en/of overgangsgesprek. Als de opvang eindigt, hebben wij met ouders een afscheidsgesprek. Heeft u op een ander moment behoefte aan een gesprek met de pedagogische medewerker of de leidinggevende, dan kunt u dat altijd vragen.

 

Ouderavond

Een á twee keer per jaar nodigen we  - samen met de oudercommissie - ouders uit voor een ouderavond rond een bepaald onderwerp, variërend van EHBO tot opvoedingsthema's; vaak met een gastspreker. Dat kan een avond zijn op de opvanglocatie van uw kind, of een avond voor alle ouders van de kinderopvang gezamenlijk. Ouders kunnen hier suggesties voor doen.

 

Nieuwsbrieven voor ouders

Bij de kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvanglocaties verzorgt de leidinggevende - of assistent leidinggevende - regelmatig een nieuwsbrief aan ouders via het ouderportaal. Bij de pauzevervanging verzorgt de leidinggevende/coördinator de nieuwsbrief voor ouders via email.

 

Konnect OuderApp en het Ouderportaal

Onze medewerkers delen daarin individuele en/of groepsinformatie met ouders: foto’s, berichten, notities, nieuwsbrieven en andere informatie over de opvang van hun kind. U kunt op de berichten reageren, zelf ook berichten aan ons schrijven en op eenvoudige wijze een verzoek bij ons indienen, bv. voor een extra dag of ruilen.

OuderApp

In de OuderApp kunt u gemakkelijk foto’s en berichten op uw telefoon of tablet bekijken. U kunt de ‘Konnect OuderApp’ downloaden in de Google Play Store voor Android of de Apple Store voor Apple. Bekijk deze video voor meer informatie.
Handleiding OuderApp
Manual Parent App (English)
Manual Parent App without booking

 

Ouderportaal

U gaat naar https://welschap.ouderportaal.nl of via de link bovenaan deze webpagina. U kunt dan inloggen met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.
Informatie over inloggen Ouderportaal en OuderApp
Handleiding Ouderportaal

Na het beëindigen van de opvang blijven ouderportaal en app nog korte tijd beschikbaar voor ouders.
*  2 weken voor nieuwsbrieven en gelegenheid om nog iets te schrijven;
*  6 weken voor schriftje en foto's downloaden;
*  facturen en jaaropgaven inzien meer dan een jaar

Problemen met inloggen?

Als het u niet lukt om in te loggen, kan het zijn dat de gegevens die u gebruikt niet goed corresponderen. U kunt dan contact opnemen met onze Klantenservice Kinderopvang, T 0251 731 731.