Welschap laat je het beste uit jezelf halen

Welschap werkt mee aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen, een plek hebben en respectvol met elkaar omgaan. Wij stimuleren iedereen om tot bloei te komen, door open te staan voor nieuwe dingen, het beste uit onszelf en de ander te halen en net die meter verder te gaan. Of je nu gebruik maakt van onze kinderopvang of welzijnsdiensten, of je nu medewerker of vrijwilliger bent. Daar waar nodig bieden we hulp en steun, daar waar gewenst en mogelijk creëren we ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing.

30 jaar ervaring

Welschap Kinderopvang verzorgt sinds 1989 professionele kinderopvang in Heemskerk en Beverwijk. Wij zien het als een uitdaging om - samen met het basisonderwijs - een geïntegreerd aanbod van opvang, opvoedingsondersteuning en onderwijs te ontwikkelen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Wij willen dat de opvang een vertrouwde plek is waar ouders hun kind(eren) met een gerust gevoel brengen, waar medewerkers hun werk gemotiveerd en met plezier doen en waar kinderen met een blij gezicht komen en weer naar huis gaan.

Wij besteden veel zorg aan persoonlijke aandacht voor uw kind, zorgen voor prettige locaties met een gezellige sfeer en afwisselende activiteiten en buitenspeelruimtes. Bij de peuteropvang is - naast met leeftijdgenootjes spelen - het doel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren ter voorbereiding op de basisschool.
Onze visie op de ontwikkeling van kinderen is vertaald naar de praktijk en beschreven in ons pedagogisch beleid.

Meer over ons

 
Jaarbericht Welschap Kinderopvang Strategisch Beleid 2019-2025

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Welschap Kinderopvang heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Tilly Kersten
Bart van der Neut

Raad van Toezicht

Hero Veger, voorzitter
Jos Dekker, Vice voorzitter
Eveline van Grimminck, lid RvT
Daniël Visser, lid RvT

Welschap Kinderopvang is onderdeel van WelschaSociusGroep en aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang