Welschap Kinderopvang verzorgt sinds 1989 professionele kinderopvang in Heemskerk en Beverwijk. Wij stimuleren en ondersteunen vanuit een breed opvangaanbod kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Wij zien ieder kind als een bijzonder mens, met unieke mogelijkheden en talenten. Wij geven die eigenheid van het kind zoveel mogelijk de ruimte in een prettige omgeving samen met andere kinderen. Een kind dat lekker in zijn vel zit, ontwikkelt zich optimaal. Wij bieden kinderen een veilige basis om te groeien, het beste uit zichzelf te halen. Wij houden rekening met de ontwikkelingsfasen van elk individueel kind. In groepsverband maken kinderen zich spelenderwijs sociale vaardigheden, normen en waarden eigen.
Voor ouders/verzorgers leveren wij een aanvulling op de thuissituatie en de mogelijkheid om zichzelf in te zetten op andere gebieden.
Wij zijn een lokaal/regionaal georiënteerde organisatie. Daardoor staan wij dichtbij de belangrijkste samenwerkingspartners van Kinderopvang in de IJmond en kunnen samen nog meer bereiken voor kinderen.

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen is vertaald naar de praktijk en beschreven in ons pedagogisch beleid.

Meer over ons

Jaarbericht Welschap Kinderopvang

Strategisch Beleid WelschapSocius 2019-2025

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Welschap Kinderopvang heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Tilly Kersten

Raad van Toezicht

Jos Dekker, voorzitter
Eveline van Grimminck, lid 
Marie-Fleur Lobry, lid
Hero Veger, lid
Daniël Visser, lid 

Welschap Kinderopvang is onderdeel van WelschaSocius Groep en aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang