Vakantie- en

sluitingsdagen

Wij zijn in 2022/2023 gesloten op:

Maandag 26 t/m vrijdag 30 december 2022 Kerstsluiting
Maandag 10 april 2023 2e Paasdag
Donderdag 27 april 2023 Koningsdag
Donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag
Maandag 29 mei 2023 2e Pinksterdag
Maandag 25 t/m vrijdag 30 december 2023 Kerstsluiting

 

 

 

 

Vakantieweken per schooljaar

Voor de buitenschoolse opvang hanteren wij schoolweken en vakantieweken met bijbehorende opvangpakketten. De peuteropvang bieden wij alleen in schoolweken en is in vakantieweken altijd gesloten.
Op basis van de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de planning van de meivakantie van de scholen, merken wij de volgende perioden als vakantieweken aan:

2022-2023

Regio Noord:

Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie  29 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023

 

 

 

 

Adviesweek meivakantie
Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. OCW geeft hiervoor adviesdata: 22 april t/m 30 april 2023. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

2023-2024

Regio Noord:

Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 t/m 15 februari 2024
Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024

 

 

 

 

Adviesweek meivakantie
Hemelvaart valt in 2024 op 9 mei. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. OCW geeft hiervoor adviesdata: 4 mei t/m 12 mei 2024. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Studiedagen & extra vrije dagen (voor BSO)

Bij voldoende vraag naar opvang tijdens studie-, marge- en roostervrije dagen buiten de bovengenoemde vakantieweken van het basisonderwijs, verzorgen wij graag extra opvang voor je kind. Zie Extra opvang en ruildagen.