Privacy bij Welschap Kinderopvang

Wij gaan zorgvuldig met gegevens van onze klanten om. Wij behandelen en bewaren de persoonsgegevens van ouders/verzorgers en kinderen conform wet- en regelgeving. Als ouder/verzorger heeft u recht op inzage in deze gegevens. Zonder toestemming van ouders verstrekken wij nooit gegevens aan derden. Bij complexe situaties omtrent ouderschap of ouderlijk gezag, volgen wij de wetgeving zoals vastgelegd in de Ouderschapswijzer.

Inkomensgegevens van ouders bewaren wij bij onze Klantenservice Kinderopvang. Het kinddossier bewaren we bij de opvanglocatie en bestaat uit persoonlijke gegevens van het kind, o.a. bereikbaarheidgegevens, verzekering, evt. bijzonderheden en de ontwikkeling van het kind. Bij beëindigen van de opvang, geven wij het kinddossier aan ouders mee, tenzij er een bijzondere/gegronde reden is om dat nog te bewaren, dat doen we dan tot maximaal een jaar na het einde van de opvang.

Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid

Beelden maken en delen

Wij maken regelmatig foto's tijdens de opvang en vragen ouders bij de intake om toestemming voor het delen van beelden van hun kind met andere ouders en voor het gebruik van beelden van hun kind voor PR doeleinden. Van kinderen voor wie geen toestemming is, delen we beelden niet en/of gebruiken die niet voor PR.

Soms verblijven we met kinderen in de openbare ruimte en/of is er pers aanwezig. Als derden daar foto's maken of filmen, ondernemen we actie door hen aan te spreken; we kunnen in die situatie niet volledig garanderen dat een kind niet op de foto komt.

Bij kinderdagverblijven en peuteropvang kunnen ouders/verzorgers eventueel foto’s maken van hun jarige kind; filmpjes maken staan wij niet toe.