Kinderopvangtoeslag

De Wet Kinderopvang verdeelt de kosten voor opvang bij het kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang over 3 partijen. Uitgangspunt is dat overheid, werkgevers en ouders de kosten samen betalen:
  • De overheid vergoedt een deel van de kosten via de kinderopvangtoeslag aan ouders.
  • Werkgevers betalen verplicht mee via een toeslag op het werkgeversdeel van de WW premie.
  • Ouders betalen een eigen bijdrage.
Hoeveel kinderopvangtoeslag ouders krijgen, is afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen.
* Voor pauzevervanging is de kinderopvangtoeslag niet van toepassing.

Hoe werkt het?

Als ouder sluit u een contract met Welschap Kinderopvang en betaalt de rekening. U vraagt bij de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag aan om een deel van de kosten vergoed te krijgen. De opvangtoeslag moet u aanvragen binnen drie maanden ná de maand waarin de opvang van uw kind van start is gegaan.
Voor berekening van de kinderopvangtoeslag vraagt de belastingdienst naar het aantal opvanguren per maand. Neemt u gerust contact met ons op over uw opvanguren.
Verandert er iets in uw situatie, gezin, inkomen? Geef uw wijzigingen door aan de Belastingdienst.

LRK

Bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag of het doorgeven van een wijziging, vraagt de Belastingdienst naar het registratienummer van de opvanglocatie bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U vindt de nummers in het LRK overzicht.

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen. Dat werkt zo:
 > U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan.
 > Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u
    hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’.
 > Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen.
 > U past zélf eventueel uw gegevens aan.
 > Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner.

Tip: check ook zélf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.
Meer informatie over de dubbelcheck