Tarieven peuteropvang

Uurtarief Peuteropvang 2021:  € 8,64  (2020: € 8,35)

Wat kost Peuteropvang?

U gaat een bedrag betalen dat afhankelijk is van uw inkomen.
U krijgt, afhankelijk van uw inkomen, een groot gedeelte hiervan terug via de kinderopvangtoeslag of de gemeente waarin u woont. Meer informatie
Dat betekent dat u netto per uur een stuk minder betaalt.

Kostenindicatie 2021

(indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag)
Brutotarief 2021 Netto uurtarief 2021*
  1e kind 2e kind
€  8,64 €  1,47 €  0,64
* De gegevens zijn gebaseerd op een verzamelinkomen van € 46.000 en de kinderopvangtoeslag 2021

Ouderbijdrage Peuteropvang

indien u recht heeft op een tegemoetkoming vanuit de gemeente  
Gezamenlijk inkomen gezin in 2021
 
Ouderbijdrage peuteropvang 2021
32 uur per maand**
    1e kind 2e kind
lager dan € 20.302 € 16,64 € 16,64
€ 20.303 € 31.214 € 19,20 € 17,28
€ 31.215 € 42.953 € 34,56 € 20,16
€ 42.954 € 58.423 € 50,88 € 20,48
€ 58.424 € 83.979 € 84,16 € 27,52
€ 83.980 € 116.371 € 138,88 € 40,00
€ 116.372 en hoger € 184,96 € 69,44
** 40 weken gefactureerd over 10 maanden – in juli en augustus wordt niet gefactureerd

Algemene informatie

* Inschrijfgeld is € 10,00 (zie ook Tarieven)
* De opvang is 40 weken per jaar (vakanties zijn gelijk aan schoolvakanties van de school).
* De kosten factureren wij in 10 maanden (september- juni).
* Voor ouders die daar recht op hebben, komt de uurprijs van € 8,64 grotendeels in aanmerking voor kinderopvangtoeslag;
* Het voorlopige maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag voor Peuteropvang in 2021 is € 8,46.
* Klik hier voor meer informatie en uitleg over Peuteropvang