Tarieven peuteropvang

Uurtarief Peuteropvang 2020:  € 8,35  (2019: € 8,15)

Wat kost Peuteropvang?

U gaat een bedrag betalen dat afhankelijk is van uw inkomen.
U krijgt, afhankelijk van uw inkomen, een groot gedeelte hiervan terug via de kinderopvangtoeslag of de gemeente waarin u woont. Meer informatie
Dat betekent dat u netto per uur een stuk minder betaalt.

Kostenindicatie 2020

(indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag)
Brutotarief 2020 Netto uurtarief 2020*
  1e kind 2e kind
€  8,35 €  1,39 €  0,62
* De gegevens zijn gebaseerd op een verzamelinkomen van € 44.000 en de kinderopvangtoeslag 2020

Ouderbijdrage Peuteropvang

indien u recht heeft op een tegemoetkoming vanuit de gemeente
Gezamenlijk inkomen gezin in 2020

Ouderbijdrage peuteropvang 2020

28 uur per maand**

    1e kind 2e kind
lager dan € 19.890 € 14,28 € 14,28
€ 19.891 € 30.581 € 16,52 € 14,84
€ 30.852 € 42.082 € 29,40 € 17,36
€ 42.083 € 57.238 € 43,12 € 17,64
€ 57.239 € 82.267 € 71,12 € 23,52
€ 82.277 € 114.011 € 117,60 € 33,88
€ 114.012 en hoger € 156,52 € 59,08
** 40 weken gefactureerd over 10 maanden – in juli en augustus wordt niet gefactureerd
 
Gezamenlijk inkomen gezin in 2020

Ouderbijdrage peuteropvang 2020

32 uur per maand**

    1e kind 2e kind
lager dan € 19.890 € 16,32 € 16,32
€ 19.891 € 30.581 € 18,88 € 16,96
€ 30.852 € 42.082 € 33,60 € 19,84
€ 42.083 € 57.238 € 49,28 € 20,16
€ 57.239 € 82.267 € 81,28 € 26,88
€ 82.277 € 114.011 € 134,40 € 38,72
€ 114.012 en hoger € 177,88 € 67,52
** 40 weken gefactureerd over 10 maanden – in juli en augustus wordt niet gefactureerdAlgemene informatie

* Inschrijfgeld is € 10,00 (zie ook Tarieven)
* De opvang is 40 weken per jaar (vakanties zijn gelijk aan schoolvakanties van de school).
* De kosten factureren wij in 10 maanden (september- juni).
* Voor ouders die daar recht op hebben, komt de uurprijs van € 8,35 grotendeels in aanmerking voor kinderopvangtoeslag;
* Het voorlopige maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag voor Peuteropvang in 2020 is € 8,17.
* Klik hier voor meer informatie en uitleg over Peuteropvang