Tarieven peuteropvang

Uurtarief Peuteropvang 2018:   € 8,12   (2017: € 7,95)
Subsidie gemeente Heemskerk en Beverwijk 2018:  € 0,50
Uurtarief voor inwoners Heemskerk en Beverwijk voor 2018:  € 7,62

Ouderbijdrage peuteropvang 2018, Heemskerk en Beverwijk per maand

Gezamenlijk inkomen gezin in 2018 Ouderbijdrage peuteropvang 2018 per maand*
    1e kind 2e kind
lager dan € 18.485 € 17,36 € 15,12
€ 18.486 € 28.421 € 18,76 € 15,40
€ 28.422 € 39.109 € 31,36 € 17,08
€ 39.110 € 53.193 € 46,20 € 17,36
€ 53.194 € 76.462 € 76,72 € 23,52
€ 76.463 € 105.955 € 126,28 € 34,16
€ 105.956 en hoger € 143,92 € 59,36
* 40 weken gefactureerd over 10 maanden – in juli en augustus wordt niet gefactureerd
 
Kostenindicatie 2018*
Brutotarief 2018 Netto uurtarief 2018**
    1e kind 2e kind
  € 7,62 € 1,41 € 0,62

** De gegevens zijn gebaseerd op een verzamelinkomen van € 40.000 en de kinderopvangtoeslag 2018

Algemene informatie

* Inschrijfgeld is € 10,00 (zie ook Tarieven)
* De opvang is 40 weken per jaar (vakanties zijn gelijk aan schoolvakanties van de school).
* De kosten factureren wij in 10 maanden (september- juni).
* Voor ouders die daar recht op hebben, komt de uurprijs grotendeels in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, in 2018: € 7,45).

Klik hier voor meer informatie en uitleg over Peuteropvang