Tarieven voor- en naschoolse opvang per school


Wij hebben de kosten voor voor- en naschoolse opvang per school in een overzicht gezet. U kunt dit overzicht gebruiken voor een proefberekening bij de belastingdienst.

Let op: Vanaf 2022 krijgt u vakantieopvang tegoed uren. Hiermee meldt u uw kind aan voor de vakantieopvang via het ouderportaal. Op de vakantiedag waarop u met ons een contract heeft afgesloten, is er altijd plek. Meldt u uw kind aan op uw contractdag(en), dan wordt de aanvraag direct goedgekeurd. Wilt u het opvangtegoed op een andere dag inzetten dan keurt de locatie de aanvraag alleen goed als het aantal kinderen op die dag dit toelaten en kan het wat langer duren voor u reactie krijgt.

 > Terug naar de pagina Tarieven