Wij zijn in 2022 gesloten op:

maandag 18 april 2e Paasdag
woensdag 27 april Koningsdag
donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
maandag 6 juni 2e Pinksterdag
maandag 26 t/m vrijdag 30 december 2022 Kerstsluiting

Vakantieweken schooljaar 2021-2022

Voor de buitenschoolse opvang hanteren wij schoolweken en vakantieweken met bijbehorende opvangpakketten. De peuteropvang bieden wij alleen in schoolweken en is in vakantieweken altijd gesloten.
Op basis van de adviesdata (regio Noord) van het ministerie van Onderwijs en de planning van de meivakantie van de scholen, merken wij de volgende perioden als vakantieweken aan:

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 2022 19 t/m 27 februari 2022
Meivakantie 2022 23 april t/m 8 mei 2022 
Zomervakantie 2022 16 juli t/m 28 augustus 2022

Studiedagen & extra vrije dagen (voor BSO)

Bij voldoende vraag naar opvang tijdens studiedagen/margedagen/roostervrije dagen buiten de bovengenoemde vakantieweken van het basisonderwijs, verzorgen wij graag extra opvang voor uw kind. Zie Extra opvang en ruilen.