Wij zijn in 2020-2021 gesloten op:

vrijdag 25 december t/m vrijdag 1 januari 2021 Kerstsluiting
maandag 5 april 2e Paasdag
dinsdag 27 april Koningsdag
donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
maandag 24 mei 2e Pinksterdag
maandag 27 t/m vrijdag 31 december 2021 Kerstsluiting

Vakantieweken schooljaar 2020-2021

Voor de buitenschoolse opvang hanteren wij schoolweken en vakantieweken met bijbehorende opvangpakketten. De peuteropvang bieden wij alleen in schoolweken en is in vakantieweken altijd gesloten.
Op basis van de adviesdata (regio Noord) van het ministerie van Onderwijs en de planning van de meivakantie van de scholen, merken wij de volgende perioden als vakantieweken aan:

Herfstvakantie  10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie  19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021
Meivakantie 2021 26 april t/m 7 mei 2021 of 3 t/m 14 mei 2021 (afhankelijk van de school)
Zomervakantie 2021 10 juli t/m 22 augustus 2021

Studiedagen & extra vrije dagen (voor BSO)

Bij voldoende vraag naar opvang tijdens studiedagen/margedagen/roostervrije dagen buiten de bovengenoemde vakantieweken van het basisonderwijs, verzorgen wij graag extra opvang voor uw kind. Zie Extra opvang en ruilen.