Kinderdagverblijf de Vennen

Kinderdagverblijf de Vennen-1Kinderdagverblijf de Vennen-2Kinderdagverblijf de Vennen-3Kinderdagverblijf de Vennen-4Kinderdagverblijf de Vennen-5Kinderdagverblijf de Vennen-6Kinderdagverblijf de Vennen-7Kinderdagverblijf de Vennen-8Kinderdagverblijf de Vennen-9

De Vennen is een gezellig kleinschalig dagverblijf en ligt in de rustige woonwijk Boven de Baandert buiten het centrum van Heemskerk. Het dagverblijf heeft vier verticale groepen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Het team vindt het belangrijk dat uw kind zich vertrouwd voelt bij de Vennen en zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Bij het halen en brengen van uw kind is de overdracht tussen u en de pedagogisch medewerkers belangrijk. Via het digitale schriftje van de ouderportaal kijkt u mee naar het dagritme van uw kind door middel van verhaaltjes en foto’s.

De onderling sterke verbondenheid in het team en de vaste invalkrachten zorgen voor een vertrouwde omgeving voor kinderen en ouders. Door de opslaande deuren tussen de groepen is er een goede samenwerking met elkaar en zijn er altijd kinderen om mee te spelen.

Wij creëren zoveel mogelijk ruimte om kinderen zichzelf te laten ontdekken. Dagelijks gaan we naar buiten om een frisse neus te halen. Op het speelplein is voldoende uitdaging om te fietsen en te rennen en bieden we activiteiten aan en gaan we van de glijbaan. Bij het buitenspelen ontdekken en ervaren de kinderen van alles en mogen hun handen en kleding vies worden. Voor de allerkleinsten hebben we een hoekje met zandbak.

In de moestuin mogen de kinderen zaden planten en water geven. Jaarlijks organiseren de dagverblijven een gezinsdag. We houden van bewegen en muziek en organiseren jaarlijks het zomerbuffet, een midwinterborrel, opa & oma ochtenden en andere kalenderactiviteiten. Op de dag van de leidsters vieren we de verjaardagen van de pedagogisch medewerkers.

Wij bieden vroege voorschoolse educatie (VVE) en werken met Uk&Puk. Pop Puk is een vast gezicht bij de Vennen. Puk beleeft - net als de kinderen - van alles op het kinderdagverblijf en doet met de activiteiten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen, zowel voor baby's als voor peuters. Puk is een vriendje van alle kinderen. En als uw kind het leuk vindt mag Puk bij uw thuis logeren. Voor de oudste peuters hebben we aparte 3+ activiteiten.

In ons werkplan staat uitgebreid beschreven hoe wij werken.

De oudercommissie is nauw betrokken bij de Vennen. Samen organiseren wij activiteiten zoals een midwinter- of lentefeest.

Om ons kinderdagverblijf binnen te komen krijgt u een persooonlijke code.

Opvangtijden
Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur
Locatiegegevens
Deukelven 95, 1963 SN Heemskerk
Telefoon: 0251 731 121
Assistent leidinggevende: Paula Floris
Leidinggevende: Ellie van der Aar
LRK nummer: 423656168

GGD inspectierapport
U vindt het hier op landelijkregisterkinderopvang.nl