Peuteropvang De Marel

Peuteropvang De Marel-1Peuteropvang De Marel-2Peuteropvang De Marel-3Peuteropvang De Marel-4
Peuteropvang de Marel is gevestigd in Kindcentrum de Marel. We delen de ingang met de school en het buitenplein met de kleutergroepen. Kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden mogen twee dagdelen komen spelen in één van onze twee peuteropvang lokalen. Bij de Marel werken we met het educatieve VVE programma Uk & Puk, waarin spelen centraal staat en aandacht is voor de (taal-) ontwikkeling van de kinderen.

Openingstijden tot 3 juli 2020 (start zomervakantie)

Groep 1 en 2: maandag- en donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur.
Groep 3: dinsdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur.

Kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling komen ook op woensdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur.

Openingstijden vanaf 17 augustus 2020 (na de zomervakantie)

Vanaf 17 augustus 2020 zijn we in beide lokalen vier ochtenden geopend van 4 uur. Ouders hebben vrije keuze in de combinatie van twee dagdelen, mits er ruimte is.

Openingstijden:

Maandag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Dinsdag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

I.v.m. Corona worden de tijden eventueel (in overleg met de basisschool )aangepast.

Kinderen met een VVE

Heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan komt uw kind na de zomervakantie twee extra ochtenden (kosteloos). Dus in totaal 4 ochtenden.
 
Locatiegegevens
Duitslandlaan 7, 1966 XA Heemskerk
Telefoon: 06 51923680
Leidinggevende: Tessa van der Linden
LRK nummer: 122959322

GGD inspectierapport
U vindt het hier op landelijkregisterkinderopvang.nl