Peuteropvang het Kleine Atelier

Peuteropvang het Kleine Atelier-1Peuteropvang het Kleine Atelier-2Peuteropvang het Kleine Atelier-3Peuteropvang het Kleine Atelier-4

Peuteropvang het Kleine Atelier is gevestigd in basisschool de Lunetten. De peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en deelt het lokaal met buitenschoolse opvang het Atelier. De ruimte is zo ingericht, dat het eenvoudig aangepast kan worden aan de verschillende leeftijdsgroepen en het voor alle kinderen veilig en uitdagend blijft.
 
Elke ochtend heeft een vast dagritme. Hierin zijn vrij spelen, eten en drinken, zingen, voorlezen, creatieve activiteiten, toiletbezoek en buitenspelen, vaste onderdelen.
 
Bij het Kleine Atelier wordt met het educatieve VVE programma Uk en Puk gewerkt, waarin spelen centraal staat en aandacht is voor de (taal-) ontwikkeling van de kinderen. 

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 uur 
De openingstijden kunnen door Corona iets afwijken om de veiligheid te waarborgen rond het halen en brengen. Ouders worden hier tijdig van op de hoogte gesteld.

Meer informatie over Peuteropvang
 
Locatiegegevens
Maerten van Heemskerckstraat 146, 1965 GG Heemskerk
Telefoon: 06 43743068
Assistent leidinggevende: Marit Niesten
Leidinggevende: Helen Hijstee
LRK nummer: 968400176

GGD inspectierapport
U vindt het hier op landelijkregisterkinderopvang.nl